Taken en verantwoordelijkheden


De job

Als noodplanningsambtenaar speel je een cruciale rol in de nood- en interventieplanning van de stad.

Je organiseert de veiligheidscellen van de stad en staat het hele jaar door in verbinding met de diverse veiligheidsdiensten, partners en het kabinet van de burgemeester. Bij rampen en crisissituaties werk je onder bevoegdheid van de burgemeester. Je werkt nauw samen met diverse partners en diensten, zowel intern binnen de stadsorganisatie als extern.

Je staat in voor beheer en coördinatie van de nood- en interventieplanning. Je adviseert en coördineert tevens het aspect veiligheid in kader van evenementen. Je hebt een cruciale rol in het evenementenbeleid van de stad als adviseur en ondersteuner vanuit een oplossingsgerichte ingesteldheid.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?

 

Je bent expert in noodplanning en crisismanagement. Je werkt in nauw overleg met externe en interne partners een onderbouwde strategie en aanpak uit om de noodplanning in Kortrijk kwalitatief uit te bouwen.

 • Je bouwt noodplanningsbeleid uit en een duidelijke structuur om op terug te vallen bij crisissituaties.

 • Je bouwt noodzakelijke samenwerkingsverbanden uit op lokaal en regionaal vlak.

 • Je houdt een Incident & Crisis Management System actueel.

 • Je bewaakt afstemming overheen werkingen en stemt plannings- en andere noodzakelijke documenten op elkaar af.

Je maakt nood- en interventieplannen (ANIP, BNIP, veiligheidsdocumenten,…) op en organiseert oefeningen. Je evalueert en stuurt bij waar nodig. Je bent hierbij de drijvende kracht voor de opmaak van degelijke risico-analyses, verhouding tussen lokale actoren.

 • Je organiseert en begeleidt waar nodig ramp- en multidisciplinaire oefeningen.

 • Je evalueert en toets plannen af na oefeningen, na incidenten en stuurt bij waar nodig.

 • Je zorgt voor nodige feedback naar betrokken actoren en zorgt ervoor dat we als stad steeds wettelijk in orde zijn op vlak van noodplanning.

 • Je staat in voor de opmaak van veiligheidsplannen bij grote evenementen en zorgt dat veiligheidsprotocollen allen in orde zijn.

 • Je bent mee adviseur bij activiteiten van derden in de stad m.b.t. de aangeleverde risico-analyses.

Bij noodsituaties ben jij het cruciale centrale aanspreekpunt voor de verschillende disciplines en partners, zowel intern als extern. Je neemt daarbij het voortouw in de multidisciplinaire samenwerking en rapporteert systematisch en volgens de afgesproken kaders met burgemeester en diverse betrokken actoren.

 • Je zit mee aan stuur bij een crisis  en zorgt voor nodige schakels en dispatch om alles bij crisis en noodsituaties mee in goede banen te leiden.

 • Je volgt crisis van nabij op, geeft feedback en rapportage aan betrokken actoren en beleidsverantwoordelijken.

 • Je adviseert en ondersteunt kabinet van de burgemeester op vlak van noodplanning.

Je ziet toe op de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende disciplines (brandweer – medische hulpverlening – politie – logistiek – informatie en communicatie) die betrokken zijn bij noodsituaties. Je formuleert adviezen  naar aanpak en verbetering.

Je gaat proactief te werk in het op peil houden van deze expertise door je op de hoogte te stellen van nieuwe wetgeving, trends, evoluties en ontwikkeling m.b.t. dit thema. Je analyseert, interpreteert en volgt de wetgeving en reglementering van hogerhand voor openbare besturen m.b.t. dit thema nauwgezet op.

Je bouwt en werkt vanuit een breed netwerk binnen de eigen stadsorganisatie en met vele externe partners betrokken bij noodplanning. Je wisselt kennis en ervaring uit en bouwt aan sensibiliseringsacties rond noodplanning.  Je bent voor de stad Kortrijk ook de vertegenwoordiger in bovenlokale netwerken of initiatieven.


Open onderstaande link om de infobundel van deze vacature te openen:
http://www.jobsolutions.be/vacancies/10453/info_document

Geboden wordt

- een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
- mogelijkheden tot telewerk met telewerkvergoeding
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Profiel kandidaat

Toelatingsvoorwaarden

?- een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A

of

- geen masterdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar de kandidaat kan minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring voorleggen en slaagt voor een niveau-en capaciteitstest.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Kortrijk


Kortrijk is een grote werkgever. Meer dan 1800 medewerkers van stad, OCMW en ZORG Kortrijk zetten zich elke dag in voor een zeer gevarieerde dienstverlening. Dat aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwe...

Ik wil meer weten over Stad Kortrijk
x

Zo maak je een goed CV

Maak een zoekprofiel en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.

Technical Supervisor

Sobinco
Zulte  (18 km)
Logo Sobinco

Winkel Coach

Coolblue
Kuurne  (7 km)
Logo Coolblue