Taken en verantwoordelijkheden

Welzijn op het werk is een essentieel element in het beleid van Rode Kruis-Vlaanderen. Elk ongeval of incident kan heel wat menselijk leed en materiële- of milieuschade met zich meebrengen. Rode Kruis-Vlaanderen is erop gericht een hoge prioriteit te geven aan het voorkomen hiervan. Concreet richt ons beleid zich onder meer op het voorkomen van ongevallen, het bevorderen van de arbeidsveiligheid en gezondheid van onze mensen en alle betrokken derden, het voorkomen van milieuvervuiling, het creëren van een aangename werkatmosfeer voor iedereen en het aanpakken van geweld, pesterijen en ongewenst, seksueel gedrag op het werk. 

Om dit beleid op actieve en dynamische manier dagdagelijks te kunnen vormgeven en opvolgen, gaan we op zoek naar een deeltijdse interne preventieadviseur niveau 2. 

Functiebeschrijving

Onder leiding van onze interne preventieadviseur (niv. 1) sta je onze directie en het management enerzijds, alsook alle werknemers anderzijds bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen- en activiteiten. Samen met hen, sta je in voor de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem.
 

Concreet krijg je volgende taken toevertrouwd:

  • Je staat in voor algemene administratieve ondersteuning (opmaak agenda CPBW van onze diensten, opvolgen actiepunten, opmaak maandverslag, publicatie van agenda en goedgekeurde verslagen, bestelling eerste hulp materiaal, controle eerste hulplokalen,…).
  • Je registreert en analyseert arbeidsongevallen en stelt verbeterpunten voor. Je volgt actiepunten op en rapporteert regelmatig.
  • Je organiseert veiligheidsrondgangen en voert deze uit op alle tewerkstellingsplaatsen. Je formuleert adviezen en verbeterpunten en volgt deze op.
  • Op basis van relevante wetgeving werk je risicoanalyses, procedures, richtlijnen en opleidingen uit die ons welzijnsbeleid verder vertalen naar de praktijk.
  • Je helpt mee aan de organisatie van activiteiten in het kader van het welzijnsbeleid (onthaal nieuwe medewerkers, organisatie evacuatieoefeningen,…).
  • Je werkt mee aan de voorbereiding van interne communicatie. 
 

Geboden wordt

-    Contract onbepaalde duur.
-    Tewerkstelling van 60% (werkuren in samenspraak in te plannen).
-    Een marktconforme verloning met een groepsverzekering, een optionele hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

 

Profiel kandidaat

-    Je combineert een bachelordiploma met een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 (of bent bereid om dit getuigschrift te behalen).
-    Industriële ervaring (kennis van technische installaties of machines) of technische ervaring opgedaan in de brede zorgsector is een troef.
-    Je beschikt over voldoende kennis van de wetgeving inzake welzijn van werknemers en de nodige technische en wetenschappelijke kennis om alle opdrachten zoals beschreven in de Codex Welzijn op het Werk te kunnen uitvoeren.
-    Communicatief sta je sterk: je bent in staat om complexe teksten te vertalen naar heldere richtlijnen en procedures en je houdt je stakeholders steeds op de hoogte via de juiste communicatiekanalen.
-    Je werkt graag pro-actief en zelfstandig. Je bent een ondernemer én een teamplayer.
-    Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede begrip van het Engels. 
-    Je hebt een rijbewijs B en bent bereid je te verplaatsen naar de verschillende tewerkstellingsplaatsen in Vlaanderen.

 

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Rode Kruis Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen komt met haar ruim 13.000 vrijwilligers en meer dan 1000 personeelsleden op voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. De organisatie is actief, in woord en daad, op het gebied van rampenbestrijding, zelfredzaamheid, bloedvoorziening en zorg voor kwetsbaren. Deze vier krachtlijnen worden vertaald in een grote verscheidenheid aan activiteiten die van Rode Kruis-Vlaanderen een aantrekkelijke werkgever mak...

Ik wil meer weten over Rode Kruis Vlaanderen
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'Preventie'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail