Wij vragen

32 - 40 uur
Universitair / Master
Reguliere job
U toont een bijzondere interesse voor Fedasil, haar werking, waarden en doelgroep.

Wij bieden

min € 3746,00
Salarisschaal conform Barema
Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering
Afhankelijk van de functie is telewerken mogelijk

Waarom onze organisatie

Draag je steentje bij aan de samenleving
Betrokken collega's en een divers doelpubliek verrijken je werk.
Flexibiliteit in je werk

Taken en verantwoordelijkheden

 

Fedasil zoekt een:

MEDEWERKER BUDGET EN BEHEERSCONTROLE (m/v/x)

Voor de dienst Budget en Financiën

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Interne/Externe/reserve selectie

Referentienummer: 9101-160

 

 

Functie

Doel

 

U ondersteunt de verantwoordelijke voor de cel Budget en beheerscontrole op een actieve manier in het kader van de opvolging van de interne budgettaire cyclus, gaande van de voorbereiding van het budget tot de uitvoering en de controle.

 

Context

 

De dienst Financiën bestaat uit 3 cellen: Budget, Boekhouding en Conventiecontrole en onderhoud, in totaal 36 personen. Binnen Fedasil brengt u verslag uit aan de Verantwoordelijke Budget en beheerscontrole en aan de adjunct-directeur Budget en Financiën.

 

U werkt in nauwe samenwerking met uw collega's van de dienst Budget en Financiën en de boekhoudkundige diensten van de opvangcentra.

 

Inhoud

 

Als budgetbeheerder voor de uitgaven van een of meerdere kostencentra, bereidt u begrotingsprognoses voor en zorgt u voor de administratieve, budgettaire en financiële opvolging.

U controleert de nauwkeurigheid en de coherentie van de financiële gegevens van de verschillende opvangcentra, diensten en directies.

U neemt op een actieve manier deel aan de opvolging van de begrotingscyclus van het Agentschap, de gedetailleerde opstelling van de begroting, door gegevens te verzamelen, te controleren en te consolideren.

U neemt deel aan de opstelling van de officiële budgettaire documenten met respect voor de richtlijnen en deadlines.

U analyseert en controleert of de budgettaire en administratieve procedures gerespecteerd worden voor de ingediende dossiers van de centra, diensten en directies

U analyseert de budgetten, de kosten en de afwijkingen en doet aanbevelingen.

U stelt periodieke verslagen op en communiceert deze aan de betrokken dienst(en).

U realiseert de specifieke analyses voor de directies.

U biedt hulp aan met het oog op de interne controle en de automatisering van de budgettaire procedures en bijhorende rapportering.

U neemt deel aan diverse projecten voor de ontwikkeling van informatiesystemen op financieel en boekhoudkundig vlak.

U biedt technische ondersteuning inzake budget aan de verschillende diensten en directies.

 

Profiel

U hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor meer informatie: raadpleeg www.fedasil.be

Diploma en ervaring

U hebt een master/licentie toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen, bedrijfsbeheer, handelsingenieur of gelijkwaardig (niveau A).

 

U beheerst de algemene boekhouding en hebt een goede kennis van budgetbeheer.

 

Kennis inzake overheidsbegroting en overheidsinstellingen is een grote troef.

U hebt een uitstekende kennis van de klassieke softwareprogramma's, in het bijzonder Excel, om rapporterings- en beheerstools op te stellen en te ontwikkelen.

 

U hebt een grote affiniteit met de overheidsinstellingen en u deelt de doelstellingen van Fedasil. U bent heel integer en loyaal.

 

Technische vaardigheden

 

Praktische kennis van een boekhoudkundig programma is een troef.

 

U hebt een zeer goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk)

 

U beschikt over goede analytische vaardigheden en kunt makkelijk synthetiseren.

 

Algemene vaardigheden

U neemt initiatief en bent dynamisch.

U hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om autonoom te werken.

in team werken: een teamgeest ontwikkelen en bevorderen door advies en ideeën te delen en door bij te dragen aan oplossingen in geval van conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : de interne en externe cliënten begeleiden op een duidelijke, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke dienst aanbieden en goede contacten onderhouden.

Blijk geven van betrouwbaarheid: op een integere manier werken, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor de vertrouwelijkheid en de afspraken zonder enige vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: zijn eigen ontwikkeling actief plannen en beheren in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en zijn eigen werking op een kritische manier in vraag stellen door nieuwe standpunten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen halen: zich inzetten en de wil en ambitie tonen om de resultaten te behalen en zich garant stellen van de kwaliteit.

Informatie analyseren: de gegevens op een gerichte manier analyseren en de informatie op een kritische manier beoordelen.

Problemen oplossen: problemen zelfstandig behandelen en oplossen, alternatieven zoeken en oplossingen uitwerken.

ONDERSTEUNEN: de collega's helpen, het voorbeeld geven en hen begeleiden in hun dagelijks werk

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijdse arbeidsovereenkomst (38u), van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. Deze wervingsreserve kan ook gebruikt worden door andere centra of andere diensten.

 

 

 

 

Werkplek

Fedasil - Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Salaris

U wordt aangeworven op niveau NA11 met de loonschaal die voor uw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 3746 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Voor meer informatie, raadpleeg https://bosa.belgium.be/nl

Voordelen

 

Flexibel uurrooster en 26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijk om een fietsvergoeding te krijgen.

Elektronische maaltijdcheques.

Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

.

Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid op telewerk.

 

Wenst u te solliciteren?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en herkent u zichzelf in het gezochte profiel ? Dien uw kandidatuur uiterlijk tegen 07/10/2023 voor MIDDERNACHT in door het online sollicitatieformulier in te vullen op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil, en door de gevraagde documenten toe te voegen.

Opdat uw kandidatuur in overweging zou worden genomen, moet uw dossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd en bijgewerkt CV (om de academische vereisten en uw ervaring te evalueren)
  • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland werd behaald, moet u de gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen, uitgereikt door een van de Gemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg de websites www.equivalences.cfwb.be of www.naricvlaanderen.be

De kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u beschikken over het taalattest Artikel 7 van Selor. Dit attest bewijst dat u geslaagd bent voor een examen over de kennis van het Nederlands en is noodzakelijk om voor deze functie te kunnen aangeworven worden. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Indien u geselecteerd wordt voor de functie, zullen de attesten van goed gedrag en zeden (uittreksels strafregister), algemeen model en model 2, gevraagd worden.

U moet ook voldoen aan de wetgeving betreffende de toegang tot het Belgische grondgebied en in het bezit zijn van het vereiste rijbewijs. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet u de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve de selectieverantwoordelijke op voorhand te verwittigen.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaturen die best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, voorafgegaan door een schriftelijke test (Excel en test met open vragen), de selectietest zal georganiseerd worden op 16 Oktober 2023 op de hoofdzetel van Fedasil. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectieproef worden bijgehouden om een werfreserve op te stellen voor alle types van arbeidsovereenkomsten en dit voor de duur van twee jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector ZANVO, selectieverantwoordelijke, per e-mail: hector.zanvo@fedasil.be

 

 

Job alert maken

Maak een job alert voor 'finance' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail

Onze arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal conform Barema
Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering
Ja
26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding, afhankelijk van werkregime)
Elk jaar, in de loop van de maand december, stort Fedasil een eindejaarspremie aan zijn medewerkers.
in geval van late/nachtshiften
Afhankelijk van de functie is telewerken mogelijk
Glijdende uren
Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Onze waarden

Respect
Onze bewoners zijn verantwoordelijke mensen met rechten en plichten. We gaan respectvol met hen om.
Klantgericht
We bieden elke bewoner een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening en stimuleren hun verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
Onpartijdigheid
We doen ons werk neutraal, objectief en zonder eigenbelang.
Discretie
Wij respecteren de geheimhoudingsplicht en het beroepsgeheim en behandelen informatie in principe altijd vertrouwelijk.

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Stuur een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma via de link in de vacature op.
Eerste interview
De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek.
Voorselectie
De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier. Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers


Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV&...

Ik wil meer weten over Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.