Taken en verantwoordelijkheden

We zijn op zoek naar een maatschappelijk werker OCMW (bachelor).

De Sociale dienst verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening zodat elke Merelbekenaar in staat is om:

 • Een leven te leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid.
 • Om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving.
 • Hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren.

Specifieke taken:

 • Problematiek van de cliënt: verzorgen van intake, verrichten van sociaal een onderzoek, stellen van de diagnose, opstellen van een hulpverleningsplan, hulpverleningsplan en medewerking op een correcte manier kunnen evalueren met de cliënt, rapporteren aan de cliënt van de beslissingen genomen door het bijzonder comité voor de sociale dienst, ondersteuning van de cliënt; de cliënt helpen bij het duiden van zijn problemen; cliënten begeleiden naar zelfstandigheid; verzamelen en verstrekken van informatie m.b.t. de hulpvraag; formuleren van adviezen; begeleid doorverwijzen;
 • Opzetten van preventieve activiteiten ter voorkoming van hulpvragen;
 • Systematisch verrichten van sociaal onderzoek m.b.t. de bestaansvoorwaarden en het maatschappelijk functioneren van de cliëntenpopulatie;
 • Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW, die hulp aan cliënten kunnen bevorderen;
 • Constructief beïnvloeden van beleidsinstanties ten behoeve van de cliënten;
 • Tijdig en correct indienen van registratie ten behoeve van de subsidiërende instanties;
 • Actief en opbouwend participeren aan werkoverleg;
 • Doorgeven van nuttige kennis en informatie;
 • Correct uitwisselen van informatie met de secretaris en met de financieel beheerder m.b.t. de financiële verrichtingen t.a.v. de cliënten;
 • Correct en tijdig doorgeven van alle gegevens nodig voor de administratieve verwerking van de hulpvragen, aan de administratieve medewerkers;
 • Verstrekken van nuttige informatie omtrent probleemgroepen aan verantwoordelijken van andere diensten die dit kan aanbelangen;
 • Signaleren van noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening, vastgesteld tijdens het werken met cliënten of bevolkingsgroepen;
 • Een bijdrage leveren aan beleidsvoorbereidende werkzaamheden;
 • Opstellen van het sociaal verslag ter voorbereiding van beslissingen m.b.t. financiële hulp via de geëigende structuren en kanalen;
 • Rapporteren aan de voorzitter m.b.t. dringende steun aan een cliënt;
 • De raadsleden op de hoogte houden van vastgestelde algemene (structurele) problemen van preventieve actiemogelijkheden en van samenwerkingsmogelijkheden met andere diensten, instellingen en personen;
 • Inspringen bij andere werkzaamheden binnen de sociale dienst en de administratie bij afwezigheid van een collega;
 • Opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties in de wetgeving en de reglementering in het welzijnswerk, in overleg met de collega’s en de coördinator sociale dienst;

Je werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Sociale dienst.


Open onderstaande link om de infobundel van deze vacature te openen:
http://www.jobsolutions.be/vacancies/6704/info_document

Profiel kandidaat

Je:

 • bent in het bezit van ofwel een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma, ofwel een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma;
 • bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.

Het volledige functieprofiel vind je in de informatienota (zie verder).

Geboden wordt

 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Een boeiende, voltijdse job (38 uur per week) in contractueel dienstverband. Je wordt in dienst genomen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Salarisschaal: B1-B2-B3 (geïndexeerd bruto-maandsalaris: min. 2.509,94 euro – max. 4.229,18 euro). Voor de berekening van je salaris wordt beroepservaring bij de overheid volledig in aanmerking genomen, beroepservaring uit de privésector voor maximaal tien jaar indien relevant voor de functie. Een simulatie op aanvraag is mogelijk.
 • Je salaris wordt aangevuld met sociale voordelen zoals vakantiegeld en eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (3%), maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (0,24 euro) of vergoeding voor kosten woon-werker (uitsluitend openbaar vervoer, 100% via derdebetalersregeling), hospitalisatieverzekering, glijdend uurrooster, e.a.
 • Een interessante verlofregeling met aandacht voor een goede balans tussen werk-privé (o.a. min. 30 jaarlijkse vakantiedagen).
 • Een stabiele en aangename werkomgeving met aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Lokaal bestuur Merelbeke


Merelbeke, op een steenworp van Gent, is een moderne en dynamische gemeente van ruim 24.000 inwoners. Centraal in Oost-Vlaanderen, tussen de provinciehoofdstad en de Vlaamse Ardennen, is het de schakel tussen het grootstedelijk gebied Gent en het landelijke buitengebied. Merelbeke-centrum herbergt heel wat diensten van het lokaal bestuur. In het hart van het centrum liggen het gemeentehuis, het Sociaal Huis, de bibliotheek, het jeugdcentrum, het ...

Ik wil meer weten over Lokaal bestuur Merelbeke