Wij vragen

16 - 24 uur
Reguliere job

Wij bieden

Hospitalisatieverzekering
Barema conform IFIC-barema's PC330
Maaltijdcheques

Taken en verantwoordelijkheden

Voor de afdeling GO binnen de Doelgroep Algemene Psychiatrie zoeken wij een:

 

MAATSCHAPPELIJK WERKER 

 

GO is een gesloten observatie eenheid voor volwassenen uit de regio Vlaams-Brabant Oost, met een ernstige psychiatrische problematiek (EPA). We bieden een kortdurende opname bij een acuut psychiatrisch beeld en/of een crisis met als doel: opvang van de crisis, diagnostiek en zorgoriëntering.

 

Als maatschappelijk werker bij Zorggroep Sint-Kamillus richt je je op het behandelen van psychosociale problemen die ontstaan ten gevolge van het ziektebeeld en/of de ziekenhuisopname (vb. inkomen, ziekteverzekering,…).  Je behartigt de rechten van de bewoner en streeft daarbij naar een evenwicht tussen de belangen van de bewoner en zijn omgeving.

Je rapporteert aan de stuurgroep van de afdeling. Het afdelingshoofd is de hiërarchisch verantwoordelijke van de maatschappelijk werker.
Je bent lid van de vakgroep maatschappelijk werk en je werkt nauw samen met collega’s (artsen, therapeuten, verpleegkundigen, patiëntenbegeleiders, …) in een multidisciplinair team.

 

Activiteitendomeinen

 • Psychosociale hulpverlening aan de patiënten/bewoners;
 • Deelnemen aan overleg;
 • Deelnemen aan de vakgroepwerking;
 • Begeleiding van stagiairs.

Geboden wordt

 • Wij bieden je een deeltijdse (19/38ste) overeenkomst van onbepaalde duur met veel afwisseling, in een collegiaal team, met een uitdagend takenpakket.
 • Je wordt vergoed volgens de ziekenhuisbarema's (IFIC 5076 Medewerker sociale dienst in een psychiatrische eenheid/centrum; cat. 14) met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding en mogelijkheid tot fietsleasing;
 • Je komt terecht in een warme organisatie, waar elk verhaal telt en diversiteit als een sterkte wordt gezien;
 • We dragen samen zorg voor elkaars welzijn en welbevinden op de werkplek en binnen het team;
 • We bieden je de ruimte om je verder te ontwikkelen als professional;
 • Als open organisatie willen we samen co-creatief aan de slag gaan, dit doen we met het oog op duurzaamheid en adaptiviteit; 
 • Ons ziekenhuis gelegen in een groene omgeving, is vlot bereikbaar met openbaar vervoer, fiets en de wagen;
  Onze locatie biedt ruime, gratis parkeermogelijkheid.

Profiel kandidaat

Generieke competenties

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;
 • Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

 

Functiegebonden competenties

 • Visie: zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere context- en tijdsperspectief plaatsen;
 • Flexibiliteit: het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel;
 • Creativiteit: originele en vernieuwende oplossingen bedenken en voorstellen formuleren. Vindingrijke  acties ondernemen om bestaande situaties te verbeteren;
 • Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen;
 • Dialogeren: informatie en ideeën begrijpelijk overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel;
 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren;

 

Vaktechnische competenties

 • Je behaalde het diploma van bachelor maatschappelijk werk;
 • Ervaring met of kennis van EPA en acute psychiatrie strekt tot aanbeveling;
 • Je hebt kennis van de ziektebeelden (psychisch en somatisch) eigen aan de doelgroep;
 • Je kent de sociale wetgeving en de mogelijkheden om patiënten/bewoners bij te staan;
 • Kennis van de structuur van de zorggroep Sint-Kamillus strekt tot aanbeveling:  de doelgroepen, de afdelingen, het organogram;
 • Je bezit een goede kennis van de externe organisaties waarmee men in contact komt (zorgorganisaties, ziekenfondsen, OCMW, mobiele teams …).

Meer informatie

Solliciteer direct via onderstaande button!

Job alert maken

Maak een job alert voor 'maatschappelijk' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail

Onze arbeidsvoorwaarden

Barema conform IFIC-barema's PC330
Maaltijdcheques
Vakantiegeld
20 wettelijke en 5 bijkomende, 13 ADVdagen, anciënniteitsverlof, vrijstelling arbeidsprestaties +45j
attractiviteitspremie en eindejaarspremie
oncomfortabele uren (19-20u): 20%, zaterdag: 26%, nachtdienst 35%, zon- en feestdagen: 56%
Vrijstelling van arbeid omwille vanaf de leeftijd van 45 jaar
Afhankelijk van de functie
Bepaalde functies kennen glijtijden
volledige terugbetaling treinabonnement 2e klas - woon werk
Eigen parkeergelegenheid
Goed bereikbaar met openbaar vervoer
Lease Fiets
Hospitalisatieverzekering
Strijkatelier
voordelenplatform

Onze waarden

Open
We zijn een adaptieve organisatie die dynamisch inspeelt op nieuwe uitdagingen en een veranderende context. We zetten in op duurzaamheid en creëren samen een warme en hoogstaande zorg.
Kundig
We mikken op hoogstaande zorg vanuit een persoonsgerichte benadering. We zoeken via expertise, creativiteit en innovatie steeds naar de beste aanpak voor de cliënt.
Persoonlijke ontwikkeling
We bieden ruimte voor initiatief en waarderen eigen professionele expertise en inbreng. Onder het motto 'als doende leert men' integreren we leren en werken.
Samen
Diversiteit zien we als een sterkte. We inspireren elkaar binnen een samenwerking met verschillende disciplines en dit in een warme en authentieke relatie. We dragen zorg voor elkaar.
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Zorggroep Sint-Kamillus


Zorggroep Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.
Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn i...

Ik wil meer weten over Zorggroep Sint-Kamillus
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.