Kwaliteitscoordinator - personeel reactivering

Logo Zorgbedrijf Meetjesland
Zorgbedrijf Meetjesland
Evergem

Taken en verantwoordelijkheden


Als personeel reactivering en kwaliteitscoördinator help je het kwaliteitssysteem voor de verschillende diensten van het woonzorgcentrum te ontwikkelen, toe te passen, coördineren en op te volgen. Daarnaast sta je mee in voor de dienstverlening op maat van de zorgbehoevenden ouderen en/of personen met een beginnende zorgsituatie. Zo help je de levenskwaliteit van de bewoners te verhogen en de sociale contacten met familie en/of derden te behouden en uit te breiden.
 

Profiel kandidaat

Kennis
-         technische kennis van (de ontwikkeling van) kwaliteitsbeleid, kwaliteitssystemen en -methodieken
-         kennis van de organisatie
-         kennis van relevante wet- en regelgeving
-         kennis van de praktische toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie ten behoeve van de administratieve organisatie en de registratie van kwaliteitsgegevens;
-         wetgeving en regelgeving betreffende WZC
 
Vaardigheden
-         beleidsmatig kunnen denken en handelen;
-         vermogen tot organiseren en coördineren
-         inzicht in bedrijfs- en organisatieprocessen
-         veranderingsprocessen begeleiden
-         invoering van kwaliteitszorg(-systemen) kunnen begeleiden
-         het opzetten van een programma voor preventieve en corrigerende maatregelen
-         kunnen omgaan met weerstanden
-         coachen, adviseren, begeleiden van leidinggevenden en medewerkers
-         kunnen onderhandelen
-         schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: o.a. verzorgen van presentaties, open communiceren, gespreks- en vergadertechnische vaardigheden, strategisch besluitvormend, etc…
 
Attitudes
-         professionele betrokkenheid
-         oplettend, klantgericht
-         overtuigingskracht, in staat zijn om teams te enthousiasmeren
-         incasserings-, uithoudingsvermogen
-         kunnen anticiperen en participeren op diverse hiërarchische niveaus
-         bereidheid nieuwe technieken aan te leren en toe te passen
-         gevoel voor systematiek
-         inzicht in eigen kwaliteiten en tekortkomingen
-         creatief, innovatief en initiatiefrijk
-         verantwoord risico accepterend gedrag
-         kritische, maar positief/opbouwende houding
 

Geboden wordt


Er wordt een vergelijkend aanwervingsexamen georganiseerd om een contract van onbepaalde duur aan te bieden met onmiddellijke indiensttreding.  Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 1 jaar (verlengbaar tot 5 jaar).

Je werkt 38 uur per week in een glijdend uursysteem.  Een andere prestatiebreuk kan overeengekomen worden (minimaal 19/38).
Je wordt bezoldigd op grond van de salarisschaal BV1-BV3 / B1-B3 (afhankelijk van het diploma)  (zie pagina 7-8 voor de uitgewerkte salarisschaal, de bedragen worden verhoogd met de huidige index 167,34).  Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden om een zicht te krijgen op de maandelijkse uitbetaling.
 
Beroepservaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.
Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor maximum 10 jaar overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 2008, worden gedeeltelijk verrekend.
 
Extralegale voordelen
o   Hospitalisatieverzekering
o   Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 7 (werkgeversaandeel: € 5,91)
o   Fietsvergoeding van 23 cent per kilometer
o   Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
o   Een aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen en 11 feestdagen per jaar)
 

 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina
www.zorgbedrijfmeetjesland.be

Solliciteren?
Bezorg ons zo snel mogelijk je kandidatuur op een van volgende manieren:
·                  Verstuur je brief naar Zorgbedrijf Meetjesland, ter attentie van dienst HRM, Sleidinge-Dorp 43, 9940 Evergem;
·                  Geef je kandidatuur persoonlijk af op de dienst HRM van Zorgbedrijf Meetjesland, Sleidinge-Dorp 43 tegen ontvangstbewijs;
·                  Via de website: www.zorgbedrijfmeetjesland.be
·                  Verstuur je kandidatuur via e-mail naar solliciteren@zorgbedrijfmeetjesland.be
 
Kandidaturen moeten uiterlijk op 23 september 2018 ingediend zijn.
 
Vereiste documenten:
o   motivatiebrief
o   curriculum vitae
o   recent uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)*
o   kopie van het diploma

Els Degloire, HR Coördinator staat steeds ter beschikking om bijkomende vragen te beantwoorden.                                                   
o   09 210 30 84

 

Solliciteer nu Verstuur job via e-mail ApplyTime

Hier ga je werken: Zorgbedrijf Meetjesland


Zorgbedrijf Meetjesland is een intergemeentelijke OCMW-vereniging tussen OCMW Evergem, OCMW Maldegem en OCMW Nevele. Het zorgbedrijf gaat officieel van start met ingang van 1 januari 2018. Binnen het zorgbedrijf wordt zowel residentiële zorg als thuiszorg aangeboden. Er zijn 5 woonzorgcentra, 169 assistentiewoningen, diensten gezinszorg, poetshulp, maaltijden aan huis en dagopvang. Om al deze diensten aan te bied...

Ik wil meer weten over Zorgbedrijf Meetjesland

Misschien passen deze jobs ook bij jou

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen