Taken en verantwoordelijkheden

Constructie- en transformatieprojecten voor de gebouwen van Fedasil opzetten en deze coördineren zodat ze op een optimaal niveau zijn qua functionaliteit, veiligheid en kost. De verschillende centrumdirecties ondersteunen inzake infrastructuur.

Context

De dienst infrastructuur wordt geleid door de verantwoordelijke Infrastructuur. Het team bestaat uit ongeveer 10 personen (waaronder  8 ingenieur architecten/architecten) en is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen. U werkt samen met de directeurs van de opvangcentra en de contactpersoon voor infrastructuur, de preventieadviseur en hebt regelmatige contacten met de Regie der Gebouwen en in geval van gehuurde gebouwen hebt u contact met de eigenaars. Het gaat om een zeer gevarieerde functie met regelmatige verplaatsingen naar het terrein

Uw expertise zal net zo nuttig zijn voor het op infrastructureel vlak op peil houden van de bestaande structurele centra, bij de opening van een nieuw centrum, buffer & resettlement plaatsen als bij sluiting van een bestaand centrum.

Inhoud

 • U analyseert de gebruiks- en behoeftenprogramma’s van de gebouwen ism de verantwoordelijke van de centra.
 • U bepaalt de architecturale specificiteiten en milieutechnische verplichtingen.
 • U evalueert het budget en de planning van de operaties en beheert de contacten met studiebureaus, aannemers en onderaannemers
 • U plant de activiteiten van de verschillende vaklui: u superviseert het goede verloop van de operaties en de eindkwaliteit van de werken, u volgt de evolutie van de kosten van de werken en het respecteren van het budget.
 • Voor elke opdracht stelt  u lastenboeken, plannen en meetstaten op, bereidt de verschillende documenten (technische specificaties & administratieve bepalingen) voor de opmaak van de offerteaanvraag al of niet via een overheidsopdracht voor. Na publicatie van de opdracht analyseert  u of de ontvangen voorstellen van de inschrijvers conform zijn met de technische specificaties en adviseert bij de keuze van de aannemer of leverancier   U dient het  gunningsverslag in ter goedkeuring en doet de opvolging van de werken. U bent ingezet voor zowel de opening van nieuwe centra als onderdeel van extra capaciteit en / of in het geval van bufferplaatsen.
 • U maakt een prospectie (in samenwerking met de operationele dienst) en evalueert de capaciteit en vult  een gedetailleerde checklijst met betrekking tot de technische specificiteiten van het gebouw in en maakt een rapport van het bezoek.
 • Voor de opening van nieuwe centra evalueert u de mogelijke huurovereenkomsten of aankoopmogelijkheden voor potentiële gebouwen ism de operationele diensten.
 • In het kader van het sluiten van een opvangcentrum, stelt u een afbouwprogramma ism met alle betrokken diensten (operationele en algemene diensten).op, laat het valideren en volgt de diverse activiteiten mbt infrastructuur op  voor een vlot verloop tot - sluiting en  tot de plaatsbeschrijving bij uittrede.

Profiel kandidaat

 • U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

 • U hebt een diploma van architect (NA1) of een diploma van burgerlijk ingenieur in de bouw of burgerlijk ingenieur – architect (NA2).
 • U heeft een relevante professionele ervaring in het vakgebied

Technische vaardigheden

Vereisten

 • U hebt een basiskennis van MS Office : Word, Excel,
 • U hebt een gevorderde kennis van het tekenprogramma Autocad
 • U hebt ervaring met Project management
 • U hebt ervaring met een planningsprogramma
 • U hebt ervaring met het opstellen van lastenboeken en meetstaten
 • U functioneert goed  in een snel veranderende omgeving. U stelt  zich  flexibel op.

Troeven

 • U hebt voldoende praktische kennis van het Frans.
 • Ervaring  met overheidsopdrachten is een belangrijk pluspunt

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Geboden wordt

Type overeenkomst

Een voltijds (38u/w) contract van bepaalde duur.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten over de duur van minstens 2 jaar.

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA1 (architect) of niveau NA2 (ingenieur-architect) met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 3112 voor niveau NA1 / €3681 voor niveau NA2 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Meer informatie

Solliciteer tegen ten laatste 6/12/2020 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden model1 en 2 (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers


Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV&...

Ik wil meer weten over Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Application Architect

Smals
Bruxelles  (2 km)
Logo Smals

Application Architect

Smals
Brussel  (2 km)
Logo Smals

Data Architect

CODIT BVBA
Gent  (49 km)
Logo CODIT BVBA

ECM Architect

Realdolmen
Heel Belgie  (0 km)
Logo Realdolmen

.Net Application Architect

Smals
Bruxelles  (2 km)
Logo Smals