Wij vragen

16 - 24 uur
Bachelor
Reguliere job
Empathie = luisteren, signaalgevoelig, openblik/houding, communicatie, ruimdenkend
Engagement = betrokkenheid, motivatie, positieve drive/lef, energie
Samenwerken= netwerken, doel- en, oplossingsgericht, verbindend handelen

Wij bieden

Je werkt binnen PC 319.01 (barema B1c)
6 extra verlofdagen bovenop wettelijk verlof
Hospitalisatieverzekering
Onkostenvergoeding bij gebruik eigen wagen/fiets

Waarom onze organisatie

Uitdaging en variatie
Creatief en inventief
Verbindend

Taken en verantwoordelijkheden

VACATURE
Psychosociaal begeleider IFG Ambulant en Slachtofferhulp – 0,5VTE (19u) – contract bepaalde duur oktober 2024 – Regio Roeselare/Ieper

Als psychosociaal begeleider Slachtofferhulp sta je in voor de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers (volwassenen, jongeren, kinderen), getuigen, na- en naastbestaanden van misdrijven en rampen, alle betrokkenen van een verkeersongeval, nabestaanden van zelfdoding, hulpverleners en dienstverleners van slachtoffers en dit conform de missie, visie en werkingsprincipes van de organisatie.
Als psychosociaal begeleider IFG Ambulant sta je in voor de mobiele en ambulante begeleiding van koppels die vrijwillig (rechtstreeks of via politionele verwijzing) de vraag stellen naar hulp om het geweld in hun relatie te stoppen. Dit conform de missie, visie en werkingsprincipes van het CAW. Naast de begeleiding van hulpvragers organiseer je samen met collega’s preventieve- en sensibiliseringsacties rond het thema IFG.

Jouw opdrachten
Psychosociaal Begeleider IFG Ambulant

 • Begeleiden van koppels waar geweld (psychisch, economisch, fysiek, sociaal, seksueel) voorkomt binnen de relatie.
 • Systematische begeleiding door middelen van individuele-, koppel- en gezinsgesprekken en inzet van diverse methodieken binnen de grenzen van het eerstelijnsaanbod ahv een begeleidingsplan.
 • Consult bieden volgens expertise.
 • Begeleiding op dienst en wanneer aangewezen in de thuissituatie.
 • Het actief uitbouwen en onderhouden van een netwerk met andere diensten (o.a. politie, justitie, parket, ocj, …) in functie van de hulpvragers.
 • Actieve inzet op preventie en sensibilisering rond het thema IFG.
 • Stimuleren en verruimen van het netwerk rond het thema IFG.

Psychosociaal Begeleider Slachtofferhulp

 • De begeleiding focust op de psychosociale, juridische en praktische gevolgen van het slachtofferschap
 • De hulpverlening t.a.v. volwassenen en minderjarigen is gericht op: duidelijk krijgen van noden en coping strategieën van het slachtoffer. Info bieden op basis van de noden en op basis van de inschatting van de complexiteit van de situatie. Opstellen van het begeleidingsplan waarbij gekeken wordt wat een taak van slachtofferhulp kan zijn, aanvullend op de eigen veerkracht en het sociaal netwerk. Verdere opvolging en hercontactname gedurende een bepaalde periode en in onderling overleg met de cliënt. Screening wanneer slachtoffers een verhoogd risico op posttraumatisch stress syndroom vertonen.
 • Je begeleidt het groepsaanbod: opvang meerder- en minderjarigen bij een critical incident; gespreksgroepen rond specifieke problematieken
 • Je biedt consult t.a.v. intermediairs, hulpverleners, andere actoren m.b.t. slachtofferschap
 • Je zet je in i.k.v. preventie en sensibiliseren: door inzet van diverse methodieken wordt slachtofferschap blijvend in de kijker geplaatst zowel bij de burger als welzijns- en politionele en justitiële actoren

Overkoepelend

 • Het opnemen van administratie in functie van de cliënt en de organisatie.
 • Deelname aan team- en doelgroep-overstijgende taakactiviteiten en werkgroepen.
 • Op een positieve wijze de visie en missie van CAW mee uitdragen.
 • Actief bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en de goede onderlinge relaties binnen het team om de doelstellingen mee te realiseren.
 • Je hebt de mogelijkheid tot het opnemen van clusteroverschrijdende opdrachten zoals CHAT en SOVA.

Geboden wordt

Arbeidsvoorwaarden

 • Je werkt binnen PC 319.01 (barema B1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof
 • Arbeidsovereenkomst 0,50 VTE (19u) – bepaalde duur oktober 2024
 • Uurrooster
  Dinsdag van 13u tot 19u Roeselare
  Woensdagvoormiddag teamvergadering van 9u30 tot 12u30 Ieper
  De rest van de uren is bespreekbaar

Profiel kandidaat

Jouw profiel

 • Je beschikt minimum over een bachelor diploma in een sociale/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Je kan actief luisteren, zowel verbale als non-verbale signalen ontvangen, door gesprek en ondersteuning
 • Je doet aan vraagverheldering: informatie uitwisselen en verzamelen gericht op het verkennen van de huidige context, peilen naar verwachtingen, intenties, bezorgdheden, invloed situatie op functioneren, peilen naar de steunbronnen
 • Je hebt oog voor de persoon in zijn totaliteit en onderliggende of nieuwe hulpvragen
 • Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden: geven van vorming, groeps-infosessie
 • Je ontwikkelt en verstevigt het netwerk en relaties binnen en buiten onze organisatie en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen in functie van de doelgroep
 • Je hebt een bijzondere interesse om vanuit welzijn samen te werken met politie en justitie
 • Je hebt kennis van koppelbegeleiding en dynamieken in relaties
 • Je hebt affiniteit met het thema slachtofferschap, kennis van rouw- en traumaverwerking
 • Je hebt expertise/interesse in maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen m.b.t. strafrecht
 • Je bent gebeten door op maat werken, je houdt ervan om integraal, proactief te werken. Je bent sterk in individuele trajecten en werkt vanuit een generalistische kijk
 • Je gaat graag zelfstandig aan de slag en trekt je uit de slag in onverwachte situaties
 • Je hebt kennis over omgaan met crisis, agressie en grensoverschrijdend gedrag;
 • Je beschikt over rijbewijs B en een wagen

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via bovenstaande button.

Solliciteren

 • Solliciteren kan door uw brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be te bezorgen. De vacature staat open tot we een geschikte kandidaat gevonden hebben.
 • Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke opdracht toegestuurd voor deze opdracht heb je 3 dagen de tijd, deze bezorg je terug aan nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be
 • Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke opdracht komen op gesprek te Izegem.
 • Extra info kan verkregen worden bij Nathalie Devroe via nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0491 61 02 51.

 

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Synoniemen jobtitel

Hulpverlener IFG Slachtofferhulp

Job alert maken

Maak een job alert voor 'Maatschappelijk' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail

Onze arbeidsvoorwaarden

6 extra verlofdagen bovenop wettelijk verlof
Hospitalisatieverzekering
Onkostenvergoeding bij gebruik eigen wagen/fiets
Vakantiegeld
Salarisschaal conform Barema
Verlofdagen
Dertiende maand
Werken vanuit huis mogelijk
Reiskostenvergoeding
Opleidingsbudget
Benefits @ work

Onze waarden

Gelijkwaardigheid
We hebben respect voor iedereen, zijn onbevooroordeeld, nieuwsgierig en houden van diversiteit. We geloven in wederzijdse deskundigheid: er zijn altijd diverse bronnen van nuttige kennis.
Betrouwbaarheid
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn open, transparant en eerlijk.
Krachtgerichtheid
We richten ons op krachten in en rond mensen. We geloven dat die er altijd zijn. We halen ze naar boven en versterken ze.
Samen
We zijn samen verantwoordelijk voor het welslagen van onze opdracht. We geloven in solidariteit, teamplay en in de meerwaarde van netwerken.

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Selectie op basis van motivatie, opleiding en ervaringen - via motivatiebrief en curriculum vitae
Schriftelijke proef
Selectie op basis van vakspecifieke kennis en ervaring - via schriftelijke proef
Eerste interview
Selectie op basis van generieke en functiegebonden competenties - via selectiegesprek
Assessment
Indien beleidsfunctie: selectie op basis van leervermogen, leiderschapscompetenties, emotionele intelligentie - via extern assessment
Aangenomen
Beslissing tot aanwerving
Blijvend contact tijdens procedure
Gedurende het sollicitatieproces wordt blijvend contact gehouden met de kandidaat en feedback bezorgd indien niet weerhouden voor volgende stap in procedure.
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: CAW Centraal-West-Vlaanderen


CAW - voor iedereen - voor elk kwetsbaar moment
Iedereen heeft het recht om geholpen te worden. Daarom kan iedereen, met om het even welke hulpvraag, bij ons terecht. Als het eens wat minder gaat, of als het even moeilijk is, zijn wij er om terug sterker te maken.
Wij, dat zijn al onze collega's die elk hun eigen talent en kracht inzetten om dit mogelijk te maken. Van mens tot mens, zodat we er samen voor kunnen zorgen da...

Ik wil meer weten over CAW Centraal-West-Vlaanderen
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.