Wij vragen

24 - 40 uur
Reguliere job

Wij bieden

barema PC319.01 waarbij alle relevante anciënniteit wordt meegenomen
Telewerk mogelijk 20% van de arbeidstijd
• We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.

Waarom onze organisatie

Een job waarbij je dagelijks een verschil maakt
Maak verbinding met de collega's tijdens onze verschillende CAW activiteiten gedurende het jaar

Onze recruiter

Taken en verantwoordelijkheden

Je werkt op diverse manieren om laagdrempelige en aanklampende  hulpverlening te bieden aan cliënten in een kwetsbare situatie. De energiecrisis is het aanknooppunt, maar de cliënt kan bij jou terecht met de meest uiteenlopende vragen: vragen in verband met inkomen, rechten, huisvesting, seksualiteit, relatieproblemen, geweld en misbruik enz.

 • Je gaat proactief op zoek naar de doelgroepen die moeilijk de weg naar het CAW vinden. In de context van de huidige energiecrisis, sluit je aan op activiteiten van externe partners om zo contact te leggen met deze doelgroepen. Je brengt hierbij de welzijnsgerichte benadering van het CAW onder de aandacht.
 • Je staat in voor een proces van vraagverheldering en rechtendetectie. In sommige situaties kan dit ook leiden tot directe hulp en rechtenrealisatie. In andere situaties is dit een opstap naar een aantal opvolggesprekken of een doorverwijzing of toeleiding naar verdere/specifieke hulp.
 • Je bent een vast en aanklampend aanspreek-/referentiepunt voor de cliënt. Je motiveert cliënt of cliëntsysteem om hun natuurlijk en/of professioneel netwerk  te activeren, te herstellen of te ontwikkelen. Waar nodig, doe je zelf ook korte interventies.
 • Je registreert de aanmeldingen en evoluties in een elektronisch dossier en staat in voor een goede administratieve opvolging.

Je neemt -waar zinvol- deel aan intersectoraal casusoverleg en teamvergaderingen. In de vindplaatsen werk je constructief samen met hulpverleners van verschillende disciplines en organisaties (hulpverleners, sociaal-cultureel werkers, jeugdwerkers, opbouwwerkers, ...). Je signaleert structurele tekorten in de toegankelijkheid van de bestaande hulp- en dienstverlening.

In het kader van permanentieopvolging, ben je bereid tot avondwerk (1 avond/week). Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid tot het gebruik van een wagen.

Geboden wordt

 • Een deeltijdse (min 30u) of voltijdse job (38u/w) voor een onbepaalde duur verbonden aan projectmiddelen waarbij je onmiddellijk van start kan gaan en werkt vanuit Aalst.
 • Verloning volgens barema B1c uit het Paritair Comité 319.01. Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques, vergoeding woon-werk, een smartphone, een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief voor jou en je gezin.
 • Binnen CAW Oost-Vlaanderen staan engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie centraal. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag. We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.
 • Daarnaast bieden we je de kans om je eigen work-life balans te bewaken via een systeem van glijdende uren, telewerk en bijkomende vakantiedagen.

Profiel kandidaat

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor, graduaat of HBO5) in een menswetenschappelijke richting.
 • Je bent maatschappelijk geëngageerd en hebt een brede kennis van en interesse voor thema’s. Kennis van de sociale kaart is een troef.
 • Je hebt affiniteit met mobiel en vindplaatsgericht werken en bent een sterke netwerker.
 • Je bent sterk in het zicht krijgen op krachten en problemen (vraagverheldering) en kan op basis van deze analyse, prioritaire doelen stellen en een duidelijk stappenplan opmaken in samenspraak met de cliënt. Je werkt vanuit een context- en netwerkgerichte benadering.
 • Je beschikt over een gezonde portie flexibiliteit en relativeringsvermogen.

Meer informatie

Interesse in deze job?
Vul dan online je sollicitatie aan.

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Alle kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. Eventueel wordt kort telefonisch contact opgenomen om nog een aantal zaken te verhelderen.
 • Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke en een HR medewerker. Tijdens dit gesprek zoomen we in op je ervaring en motivatie en wordt dieper ingegaan op de inhoud van de functie. Ook praktische zaken rond onder meer loon worden afgetoetst.
 • Na dit gesprek krijg je binnen de twee weken feedback of je kandidatuur al dan niet wordt weerhouden en je kan starten bij CAW Oost-Vlaanderen.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de hr medewerker Hanne Lootens 
CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent, 0492 14 39 89 
vacatures@cawoostvlaanderen.be

 

Job alert maken

Maak een job alert voor 'maatschappelijk' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail
"Door de steun van mijn team en collega’s heb ik het gevoel dat ik mezelf kan zijn. Verschillende keren heb ik in mijn loopbaan gevoeld dat ik mensen rondom mij heb die openstaan om te luisteren naar elkaar."
Ellen
Ellen Hulpverlener (PRW Gent)

Onze arbeidsvoorwaarden

barema PC319.01 waarbij alle relevante anciënniteit wordt meegenomen
Vakantiegeld
20 wettelijke feestdagen, aangevuld met 8 extra verlofdagen
Dertiende maand
Maaltijd- en ecocheques
Telewerk mogelijk 20% van de arbeidstijd
Glijdende werkuren
Reiskostenvergoeding
• We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.

Onze waarden

Innovatief
Bij het CAW Oost-Vlaanderen creëren we ruimte en tijd voor innovatie
Persoonlijke ontwikkeling
We werken vanuit een positieve mindset als basishouding en geven niet op als iets tegenzit of veel moeite kost.
Leidende Principes
Bij CAW Oost-Vlaanderen staan engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie centraal. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag.
Engagement
Bij het CAW Oost-Vlaanderen staat ons engagement centraal
Duidelijkheid
We weten wat van ons wordt verwacht omdat we daarrond een afsprakenkader hebben.
Verantwoordelijkheid
We nemen onze verantwoordelijkheid op en leggen verantwoording af aan elkaar.
Impact
Doordat we de noden in de maatschappij nauwgezet opvolgen en onze sterktes op het juiste moment inzetten, creëren we de grootste impact voor onze cliënten en op beleidsbeslissingen

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Stel je kandidaat aan de hand van een CV en een duidelijke motivatie.
Telefonische screening
We nemen een eerste telefonische contact op en polsen verder naar je motivatie.
Eerste interview
Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke en een HR medewerker.
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: CAW Oost-Vlaanderen


'Ambitie is durven doen waar je goed in bent.' Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Oost-Vlaanderen) helpt iedereen, mits aandacht voor mensen in kwetsbare situaties, met al hun vragen en noden die te maken hebben met welzijn. Iedereen heeft recht op goede hulp! Wij zijn ervan overtuigd dat elke hulpvraag kan beantwoord worden door de samenwerking van verschillende puzzelstukjes.

Wil jij deel uitmaken van een groter ...

Ik wil meer weten over CAW Oost-Vlaanderen
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.