Taken en verantwoordelijkheden

Je hebt de algemene leiding en de eindverantwoordelijkheid over de goede werking van de cel omgevingsvergunningen en je bent verantwoordelijk voor het tijdig en correct afhandelen van de vergunningsaanvragen binnen het lokaal bestuur. Bovendien streef je er naar om de dienstverlening te optimaliseren en bied je ondersteuning bij de opmaak van het wetgevend kader binnen de cel ruimtelijke ordening.

 • Als leidinggevende neem je de algemene leiding van de cel omgevingsvergunningen op jou. Je geeft richting aan de manier waarop taken worden uitgevoerd zodat de vooropgestelde timing en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd is.
  • Je organiseert de eigen dienst, coördineert en volgt alle taken op
  • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen jouw cel (werkverdeling, verlofregeling, overurenregistratie, enz.) in samenspraak met het diensthoofd Ruimtelijke ordening.
  • Je ondersteunt en geeft advies aan de medewerkers binnen de cel omgevingsvergunningen bij de uitwerking van de aanvragen en je houdt toezicht op de kwantiteit en kwaliteit van het werk.
  • Je zorgt eenheid binnen de cel vergunningen.
  • Je draagt zorg voor een optimale interne en externe communicatie- en informatievoorziening.
  • Je voert functionerings-en evaluatiegesprekken met de medewerkers.
  • Je bent nauw betrokken bij de dienst en rapporteert aan jouw leidinggevend
 • Als omgevingsambtenaar ben je verantwoordelijk voor het afleveren van de omgevingsvergunningen. Je bent voldoende op de hoogte van de relevante wetgeving, je bewaakt de planning en de voortgang om te verzekeren dat de wetgevende termijnen gehaald worden.
 • Je volgt de wetgeving rond ruimtelijke ordening en omgeving nauwgezet op\
 • Je neemt deel aan verschillende werkgroepen, vergaderingen en commissies
 • Je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van aanvragen binnen de cel omgevingsvergunningen
 • Je verzorgt de briefwisseling met betrekking tot deze projecten
 • Je staat in voor het nazicht van de nieuwe ontwerpen opgesteld door ontwerpers van een extern studiebureau voor de gemeente Schoten
 • Je doet aan periodieke rapportering
 • Als ondersteuning van de ruimtelijke planner rapporteer je vanuit de cel omgevingsvergunning.
  • Je gaat actief aan de slag om voorstellen aan te reiken die de goede ruimtelijke ordening kunnen waarborgen
  • Je stuurt bij binnen de huidige planningscontext door knelpunten die veelvuldig voorkomen in vergunningen te signaleren aan de cel ruimtelijke planning
  • Je screent de stedenbouwkundige voorschriften van RUP’s, verordeningen of andere wetgevende instrumenten op de toepasbaarheid in de praktijk
 • Als deskundige werk je steeds aan je eigen ontwikkeling en expertise. Je hebt een interne ‘drive’ voor je vak en je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in dit domein.??????????????

Profiel kandidaat

 • je beschikt over een masterdiploma met minimum 3 jaar ervaring op een stedenbouwkundige dienst

of

 • je beschikt over een bachelordiploma met minimum 5 jaar ervaring op een stedenbouwkundige dienst. In dit geval wordt er een bijkomende capaciteitstest afgelegd in het assessment.

Geboden wordt

Loon

De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A1b-A2a. Ervaring uit de overheidssector wordt onbeperkt meegenomen. Bijvoorbeeld:

 • Bruto maandloon met 0 jaar ervaring (A1a): 3.107,97 euro
 • Bruto maandloon met 4 jaar ervaring (A1a): 3.420,92 euro
 • Bruto maandloon met 8 jaar ervaring (A1b): 3.812,07 euro,
 • Bruto maandloon met 12 jaar ervaring (A1b): 4.231,70 euro.
 • Maximum is 5.149,15 euro bruto per maand (A2a).

Andere voordelen

 • maaltijdcheques van €6,5
 • glijdende werkuren
 • 35 dagen betaalde vakantie en 14 feestdagen
 • fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • gratis hospitalisatieverzekering , interessante tarieven voor je gezinsleden
 • aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler)
 • ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Bedrijfssport

Meer informatie

De selectieproeven staan op punten. Je dient minimum 50% te behalen op elke proef om door te mogen naar de volgende proef en 60% in totaal om geslaagd te zijn.

Volgende onderdelen komen aan bod:

 • Verkennend gesprek (15 punten) – op 10/03/2020 voormiddag of 11/03/2020 namiddag. Bevragen van de motivatie, de interesse in en de kennis van het werkterrein en toetsing van het profiel aan de vereisten van de functie.
 • Selectiegesprek met de selectiecommissie (50 punten) – op 18/03/2020 namiddag. Dit gesprek bestaat uit:
  • De voorstelling van een gevalstudie die voorafgaand aan het gesprek voorbereid wordt door de kandidaat
  • Een kritische bevraging van de vooropgestelde gevalstudie, aangevuld met het verder aftoetsen van het profiel van de kandidaat met de functievereisten.
 • Assessment (35 punten) – op 24/03/2020 of 26/03/2020.

Bij alle schriftelijke proeven wordt rekening gehouden met de vorm, de redactie en de spelling van de tekst. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 3 jaar.

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren? Dit kan tot 01.03.2020
Solliciteer direct via onderstaande button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Synoniemen jobtitel

Diensthoofd omgevingsvergunningen, omgevingsambtenaar, ruimtelijke ordening

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Lokaal Bestuur Schoten


De gemeente Schoten ligt aan de rand van grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur trachten we de dienstverlening naar de zowat 34.000 inwoners van Schoten zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met 520 medewerkers. Om dit team te versterken gaat de gemeente Schoten nu over tot de aanwerving van nieuwe medewerkers!

Ik wil meer weten over Lokaal Bestuur Schoten

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen