Hoofd Financiele Planning en Beleid

Logo KU Leuven
KU Leuven
Leuven

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je coördineert de begrotingscyclus van de universiteit in al zijn facetten.
 • Je volgt de ontwikkelingen in de Vlaamse regelgeving voor hoger onderwijs (in zonderheid de financiering) en de interne besluitvorming van de universiteit op de voet en zorgt ervoor dat e.e.a. passend wordt meegenomen in de werkzaamheden van de dienst.
 • Je werkt (samen met het team), zowel op initiatief van de beleidsinstanties als op eigen initiatief, beleidsanalyses uit en formuleert voorstellen naar het universiteitsbestuur.
 • In nauwe samenwerking met het diensthoofd Fondsen- en kredietbeheer / Uitgaande facturenbureau, dat aan jou rapporteert, waak je over de coördinatie van het binnen de KU Leuven gehanteerde kredietensysteem en de administratie van uitgaande facturen (met speciale aandacht voor de naleving van de BTW-wetgeving). 
 • Samen met ICTS en jouw team realiseer je projecten voor het beantwoorden van nieuwe financiële informatievragen en voor een optimale invulling van de bestaande noden.
 • Als hoofd Financiële Planning en Beleid sta je in voor het verder uitbouwen en het inzetten van financiële expertise: o.a. opvolgen van de financieringsaanpak in andere universiteiten, overleggen met andere geledingen binnen de universiteit m.b.t. financiële materies (personeelsdienst, technische diensten, faculteiten, groepen en departementen).
 • Je staat in voor de organisatie en de planning van de werkzaamheden van het team.
 • Als hoofd treed je op als coach, met aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers: geven van feedback over ontwerpnota's, stimuleren van de verdere expertise-opbouw, lanceren van nieuwe initiatieven, zorgen voor de vereiste informatiedoorstroming,... 
 • Je vervult opdrachten van externe vertegenwoordiging (in VLIR-werkgroepen, in overleg met de Vlaamse overheid, in dialoog met externe controleorganen, ...).

Profiel kandidaat

 • Je behaalde een masterdiploma en beschikt over een zeer stevige bedrijfseconomische achtergrond.
 • Je hebt minstens 5 à 10 jaar ervaring in beheerscontrole en beleidsondersteuning, met aantoonbare leidinggevende ervaring. 
 • Je hebt een brede financieel-inhoudelijke belangstelling, kennis en kunde.
 • Je beschikt over een sterk conceptueel denkvermogen en kan een langetermijnvisie omzetten naar concrete beleidsacties en -projecten.
 • De maatschappelijke opdracht van de universiteit spreekt jou sterk aan en stimuleert jou om het beste van jezelf te geven. De werking van de KU Leuven en het functioneren van de universitaire wereld in België en internationaal, zijn domeinen waarin je jezelf grondig wil verdiepen.
 • Je vindt het boeiend/verrijkend/stimulerend om een team van experten te coachen en te begeleiden in hun professionele ontwikkeling.
 • Naast het leiderschap dat essentieel is in deze functie, heb je ook het talent om als teamspeler op te treden, in het belang van de ganse CFD en van de KU Leuven als geheel.
 • Je vindt het belangrijk om ook zelf permanent professioneel te groeien, technisch-inhoudelijk en als leidinggevende. Je neemt graag deel aan opleidingsinitiatieven die deze persoonlijke groei stimuleren.
 • Je hebt een uitgesproken ICT-affiniteit. Ervaring met SAP (financiële modules en aangepaste BI-tools) is een troef.

Geboden wordt

We bieden een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur, gekoppeld aan een salaris in graad 9, 10 of uitzonderlijk 11 (afhankelijk van je relevante ervaring), binnen een functie met reële groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Meer informatie

Sollicitatieprocedure
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Martien Vanmechelen, tel.: +32 16 37 61 47.


Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).
Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur job via e-mail

Misschien passen deze jobs ook bij jou

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen