Taken en verantwoordelijkheden

Hoofd Deegmakerij

Rapporteert aan:

 • Eindverantwoordelijke deegmakerij

Dienen richtlijnen op te volgen van:

 • Eindverantwoordelijke deegmakerij
 • Andere personen hoger in de hiërarchische leiding

Medewerkers:

 • Ploegleiders, zoneverantwoordelijken, deegmakers

Vervanger:

 • Eindverantwoordelijke deegmakerij, ploegleiders

Taakomschrijving:

 • Ploegleiders, zoneverantwoordelijken en deegmakers aansturen, begeleiden, opleiden, motiveren, controleren en bijsturen
 • Organiseren, coördineren, verdelen en controleren van de werkzaamheden van de deegmakerij op de verschillende productielijnen
 • Ploegleiders, zoneverantwoordelijken en deegmakers vervangen waar nodig
 • Instaan voor het tijdig en correct opstarten van de ovens alsook de supervisie en bijsturing van de ovens, zodat de halffabricaten tijdig beschikbaar zijn en deze volgens de gewenste specs worden gebakken
 • Werking van de machines controleren, vaststellen van of anticiperen op storingen en signaleren van uit te voeren onderhoudswerken aan de eindverantwoordelijke deegmakerij
 • Instaan voor de properheid, netheid en kwaliteit van de volledige deegmakerijzone door het organiseren, coördineren en controleren van én actief meewerken aan de nodige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
 • Waarborgen en continu verbeteren van de kwaliteitsvoorschriften en –systemen, alsook de veiligheids- en hygiënevoorschriften
 • Geven van instructies aan de medewerkers inzake de werkverdeling en te realiseren productie
 • Begeleiden, opleiden en motiveren van (nieuwe en tijdelijke) medewerkers, overdragen van kennis, inzicht en best practices
 • Toezien op de uitvoering van de werkzaamheden en het naleven van de bedrijfsregels, alsook de veiligheids- en hygiënevoorschriften en het correct toepassen van werkinstructies
 • Opmaken en aanpassen van duidelijke en efficiënte werkinstructies
 • Opmaken van de werkplanning en personeelsplanning in functie van de productieplanning
 • Beoordelen ploegleiders, zoneverantwoordelijken en deegmakers
 • Controle op aanwezigheid van collega’s en ondergeschikten
 • Actief meedenken en meewerken aan productieverbetering
 • Meewerken aan een positieve bedrijfscultuur en bevorderen van een goede werksfeer

Bedienen van Machine binnen de afdeling

 • Alle machines in de zone mee bedienen. Eens alles draait: continu opvolgen van de machines, eventuele problemen escaleren of oplossen en de nodige kwaliteitscontroles uitvoeren. Ervoor zorgen dat de hele deegmakerijzone goed en efficiënt werkt.

Beheer van producten binnen de afdeling

 • Meezoeken naar oplossingen voor verbeteringen van zowel product als kwaliteit en veiligheid binnen uw afdeling
 • Controleren van het ganse productieproces van uw afdeling
 • Ervoor zorgen dat de hele productieafdeling een kwaliteitsvol eindproduct aflevert

Omgang met collega’s

 • Zorgen voor een vlotte informatie-uitwisseling bij de ploegenoverdracht
 • Zorgen voor een goede werkverdeling
 • Zorgen voor een goede collegialiteit

Meewerken aan de veiligheid

 • Controleren van het ganse productieproces van uw afdeling
 • Veiligheidsvoorschriften bekend maken en doen naleven door uw medewerkers

Flexibiliteit

 • Er mee voor zorgen dat de bestellingen op tijd klaar geraken
 • Bereid zijn om meer uren te draaien in drukke periodes
 • Met de eindverantwoordelijke overleggen in geval van problemen en mee nadenken over en zorgen voor de oplossing van het probleem.
 • Mee inspringen in de deegmakerij indien er personeelstekort is zodat de productie toch kan blijven doorgaan

Opleiden

 • Personeel opleiden m.b.t productkennis, proceskennis, taken en machines (in overleg met de eindverantwoordelijke

Verantwoordelijkheden:

 • Respecteren van het arbeidsreglement
 • Respecteren van hygiëneregels
 • Respecteren van Food Defense regels
 • Respecteren van de veiligheidsvoorschriften
 • Respecteren BVP regels
 • Correct invullen van productiefiches en controle hierop
 • Productiefiches afboeken
 • Visuele controle van de wafels (vermijden van vreemd materiaal, vorm, kleur, …)
 • Respecteren FIFO grondstoffen
 • Correct gebruik van juiste werkmaterialen (detecteerbaar, schrijfgerief, messen,…)
 • Correcte afvalbehandeling (restafval, PMD, papier en karton, dierenvoeders)
 • Zoveel mogelijk gesloten houden van ramen en deuren ter preventie van ongedierte
 • Werken volgens werkinstructies met betrekking tot deegmakerij

Profiel:

 • Sterke leidinggevende capaciteiten, je kan mensen coachen, opleiden, motiveren, inspireren en overtuigen
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden
 • Beslissingen nemen en taken delegeren
 • Prioriteiten stellen
 • Oplossingsgericht denken en handelen
 • Proactief, creatief en neemt initiatief om processen continu te verbeteren en te optimaliseren
 • Sterk in plannen, organiseren, coördineren en analyseren
 • Objectief en respectvol en gaat discreet om met gevoelige informatie
 • Steekt graag de handen uit de mouwen en werkt actief mee waar nodig
 • Steeds een voorbeeld voor jouw medewerkers
 • Zorgt ervoor dat jouw team volledig zelfstandig kan werken en samenwerken
 • Flexibel (zowel wat betreft werkrooster, werkplek als taakinhoud)
 • Veiligheid (gedrag)
 • Integriteit (doen wat je zegt en zeg wat je doet)
 • Correcte administratie en registratie van (kwaliteits)controles
 • Orde en netheid
 • Teamwork & collegialiteit
 • Betrokkenheid

Competenties:

 • Bij voorkeur opleiding bakkerij of horeca
 • Relevante ervaring in een dergelijke functie
 • Ervaring in een productieomgeving en in de voedingssector
 • Kennis van zaken en kan deze kennis ook toepassen en doorgeven
 • Goed overweg kunnen met het MS Officepakket
 • Technisch aangelegd
 • Nederlandstalig met een goede kennis van het Engels
 • Bereid om in een ploegenstelsel en af en toe ’s nachts te werken
 • Product- en proceskennis
 • Sterk in plannen en organiseren
 • Flexibiliteit (zowel wat betreft werkrooster, werkplek als taakinhoud)

 

 

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Biscuiterie Thijs nv


Graag heten we jou van harte welkom bij Biscuiterie Thijs. Je kent ons ongetwijfeld van onze smakelijke wafels. Ze worden met plezier opgepeuzeld door lekkerbekken in vele landen!
Vraag jij je ook af hoe ons bedrijf erin slaagt om wafels te verdelen over héél Europa en ver daarbuiten? Wel, onze 300 medewerkers hebben stuk voor stuk een warm hart voor wafels.
Dankzij hen toveren onze wafels een glimlach op duizenden gezichten...

Ik wil meer weten over Biscuiterie Thijs nv

Maak zonder moeite een motivatiebrief om sneller een baan te krijgen

 • Ontvang gratis het stappenplan voor de perfecte motivatiebrief
 • Gebruik 2 voorbeeldbrieven
 • Krijg de juiste jobs van ons
 • 400.000 werkzoekenden gingen je voor