Taken en verantwoordelijkheden

Als omgevingsambtenaar ben je de spil in het vergunningenbeleid. Je staat in voor het vlotte beheer en afhandelen van omgevingsdossiers, met nadruk op het aspect stedenbouw. Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming en communicatie (zowel intern als extern) en je verleent professioneel, adequaat en onafhankelijk advies aan de externe (burger, architect, projectontwikkelaar, notaris,…) en interne (medewerkers, CBS, GR,…) partners. Dit in een nauw partnership met de andere twee architecten/gemeentelijk omgevingsambtenaars en de andere medewerkers binnen de dienst Omgevingsvergunningen.

 • Je bereidt de omgevingsvergunningsaanvragen correct, efficiënt en kwalitatief voor, met een gezonde en pragmatische kijk.
 • Je hecht heel veel belang aan een kwalitatieve voorbespreking (zowel voorontwerp als ontwerp) van projecten van een bepaalde schaal en omvang. Je bent hierbij de spilfiguur tussen de andere interne en externe diensten in dit voortraject. Je zal ook bij de werking van de nieuw opgerichte kwaliteitskamer betrokken worden. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de coördinatie van alle adviezen en de politieke aftoetsing om de formele procedure te faciliteren.
 • Je slaagt er in om tijdens de (voor)bespreking de algemene en private belangen met elkaar te verzoenen; je zet door bij tegenslag of problemen en slaagt erin om in te grijpen wanneer de resultaten of oplossingen niet voldoen. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontvankelijkheids- en volledigheidscheck bij de ingediende omgevingsvergunningsaanvragen.
 • Je bestudeert de bezwaarschriften die hiermee gepaard kunnen gaan en doet een voorstel van repliek.
 • Je maakt verslagen en adviezen op waarbij je blijk geeft van een correcte toetsing van de inhoudelijke, planologische, juridische en ruimtelijke facetten. Je kan deze verslagen en adviezen -indien nodig- op een overtuigende en heldere manier presenteren aan het beleid (in het bijzonder het college van burgemeester en schepenen) of aan andere belanghebbenden.
 • Daarenboven slaag je er in om alle omgevingsvergunningsaanvragen binnen de wettelijk voorziene termijnen te behandelen. Je bent medeverantwoordelijk voor de correcte, tijdige en volledige uitvoering van de genomen beslissingen.
 • Samen met de ruimtelijke planners werk je mee aan stedenbouwkundige projecten in de stad (visievorming, opmaken van inrichtingsplannen, adviseren van RUP’s,…). Je hebt hierbij ook oog voor de trends en evoluties en overziet de grote gehelen.
 • Je bent in staat om autonoom de relevante wetgeving, reglementering, literatuur bij te houden en bij te blijven.
 • Je communicatie met alle belanghebbenden is helder en proactief. Je vertrekt steeds vanuit een klantgerichte invalshoek.
 • Je bouwt een netwerk op met andere overheden, intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, studiebureaus, architecten, professionals.

Profiel kandidaat

Je verplaatst je als gemeentelijk omgevingsambtenaar steeds in de klant en probeert zijn project te verzoenen en in overeenstemming te brengen met de ruimtelijke visie van de stad.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt een degelijke kennis over de wetgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening.
 • Je hebt een masterdiploma in een domein van stedenbouw, ruimtelijke ordening/planning, architectuur en bij voorkeur twee jaar relevante beroepservaring (in één van bovenvermelde domeinen of in het domein van de omgevingsvergunningen).
 • Of je bent in het bezit van een ander diploma (bachelor of master) én je hebt minimum vier jaar relevante beroepservaring (in één van bovenvermelde domeinen of in het domein van de omgevingsvergunningen).
 • Je bent geïnteresseerd in dit domein en kan enthousiasmeren.
 • Je kent de basis softwarepakketten zoals Word, Excel, One Note, Powerpoint,…
 • Je leert de werking van een openbaar bestuur en zijn eigenheden kennen.
 • Je kan vlot en gepast communiceren en spreekt vlot je netwerk aan.
 • Je vormt vlot een oordeel op basis van de beschikbare informatie en hebt het nodige inzicht om deze informatie correct te analyseren.
 • Lees hier meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

Geboden wordt

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A2a. (Zie bijlage).
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke – en de schaalanciënniteit.
 • Alle overheidservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke – en schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings– en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 2,5 %, vanaf 2021 3%.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

Meer informatie

 • Voor inhoudelijke vragen: Yves Denturck, diensthoofd Omgevingsvergunningen, 051 26 23 09, yves.denturck@roeselare.be
 • Vragen over selectieprocedure: Ruben Verstraete, Werving & Selectie, 051 26 23 25, ruben.verstraete@roeselare.be

Synoniemen jobtitel

Ruimtelijke ordening, stedenbouw

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager