Taken en verantwoordelijkheden

Als ergotherapeut bij de zorggroep Sint-Kamillus begeleid je mensen bij het herstellen, behouden of verbeteren van het dagelijkse handelen van de patiënt. Dit doe je door middel van het aanbieden van therapeutische activiteiten en aanleren van handelingen op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Je streeft daarbij naar het maximaliseren van de zelfredzaamheid en het optimaliseren van de kwaliteit van leven met het oog op integratie/participatie in de maatschappij.

Je rapporteert aan het afdelingshoofd. Je afdelingshoofd is de hiërarchisch verantwoordelijke van de ergotherapeut. Je neemt deel aan de vakgroep ergotherapie.

Activiteitendomeinen

 • Gegevens verzamelen, stellen van een ergotherapeutische diagnose
 • ROT en ADL trainingen
 • Ergotherapeutisch behandelen van patiënten/bewoners
 • Adviseren en informeren van de betrokkenen
 • Administratieve opvolging van de behandeling

Profiel kandidaat

Je competenties:

Generiek:

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;
 • Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Functiegebonden:

 • Probleemanalyse: een probleem duiden in zijn verbanden en op systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het te kunnen oplossen.
 • Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.
 • Creativiteit: originele en vernieuwende oplossingen bedenken en voorstellen formuleren. Vindingrijke  acties ondernemen om bestaande situaties te verbeteren
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en van de gemaakte afspraken systematisch opvolgen
 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel
 • Motiveren: patiënten/bewoners aanmoedigen  en begeleiden om hen effectiever te laten functioneren en hen stimuleren om hun vaardigheden verder te ontwikkelen

Vaktechnisch:

 • Je behaalde het diploma van bachelor ergotherapie en je bezit het visum om je beroep te mogen uitoefenen.
 • Kennis van de ziektebeelden (psychisch en somatisch) eigen aan de doelgroep waarin je werkzaam bent strekt tot aanbeveling
 • Je hebt kennis van de structuur van de zorggroep Sint-Kamillus:  de doelgroepen, de afdelingen, het organogram

Geboden wordt

 • Wij bieden je een deeltijdse (19/38ste) overeenkomst van onbepaalde duur met veel afwisseling, in een collegiaal team;
 • De functie kan gecombineerd worden met de functie van ergotherapeut op de afdeling CR1 binnen de doelgroep CERENAH;
 • Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's (IFIC 14) met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, ...;
 • Op eenvoudige vraag kan je een loonsimulatie bekomen;
 • Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met:

 • dhr. Bart Puttemans (Afdelingshoofd CR2): 016 452 961
 • mevr. Nadine Ruiters (vakgroepverantwoordelijke ergotherapie): 016 452 734
 • dhr. Steffen Gennez (HR Medewerker zorg): 016 452 791

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Zorggroep Sint-Kamillus


Onze kernwaarden
Mensgerichtheid
Vanuit een positief mensbeeld stemmen we onze acties af op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden.

Grenzen en verantwoordelijkheid
Spontaan nemen we onze eigen taken en verantwoordelijkheden op, waarbij we onze eigen grenzen in acht nemen.

Ik wil meer weten over Zorggroep Sint-Kamillus