Taken en verantwoordelijkheden

Als directeur basisonderwijs ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch en organisatorisch beleid van de school. O.m.

 • Je geeft gestalte aan de uitvoering van het pedagogisch project en volgt de kwaliteit op van het aangeboden onderwijs. Je analyseert, beoordeelt en begeleidt de inhoudelijke didactische en pedagogische processen binnen de basisschool. Je brengt deze in kaart, evalueert deze en doet voorstellen ter verbetering.
 • Je plant, organiseert, coördineert en stuurt de schoolorganisatie en schoolactiviteiten bij waar nodig.
 • Je leidt en begeleidt het onderwijzend, beleidsondersteunend en onderhoudspersoneel. Je neemt hier ook je verantwoordelijkheid bij aanwerving, aanvangsbegeleiding, coaching en evaluatie van het personeel.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de administratieve processen binnen de schoolorganisatie.
 • Je implementeert de noodzakelijke veranderingen om een inhoudelijk sterk ontwikkeld en optimaal functionerend schoolteam te realiseren.
 • Je bent het belangrijkste aanspreekpunt en verzekert de goede communicatie en samenwerking met ouders, beleid, personeel en schoolbetrokken instanties. Je maakt hierbij ook ruim tijd vrij voor het contact met de leerlingen zelf.
 • Je participeert actief aan het directieoverleg op niveau van de scholengemeenschap basisonderwijs en op niveau van het stedelijk onderwijs. Je onderhoudt daarbij een goed contact met de collega-directeurs en het schoolbestuur.
 • Je bouwt mee aan een positief imago van de basisschool, zowel intern als extern. Je vertegenwoordigt daarbij ook de basisschool.

Profiel kandidaat

 • Je wil als directeur graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan de dag ervoor. Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je bent een ploegspeler die verantwoordelijkheid durft opnemen.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid en een sterk empathisch vermogen.
 • Je kan overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin verschillende belanghebbenden mee te krijgen in je verhaal. Je beschikt daarvoor over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je durft verder te denken en kan vlot creatieve en onderbouwde oplossingen bedenken voor minder voor de hand liggende problemen. Je speelt snel, flexibel, kritisch en met veel goesting in op veranderende omstandigheden.
 • Je hebt ervaring met veranderingsmanagement. Je bent gedreven in het leiden van veranderingen waardoor je van het team een sterk functionerend geheel kan maken.
 • Je kan goed overweg met mainstream ICT-toepassingen.
 • Je hebt kennis van de onderwijswetgeving, in het bijzonder het decreet basisonderwijs en het decreet rechtspositie voor het basisonderwijs.
 • Je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden om vast benoemd te kunnen worden als directeur basisonderwijs op het moment van de vaste benoeming.
  • Houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur basisonderwijs.
  • Als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben verkregen in het ambt van directeur basisonderwijs.
  • Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden om als tijdelijk personeelslid te worden aangesteld volgens artikel 19 DRP.
   • Houder zijn van een bekwaamheidsbewijs voor het ambt.
   • Voldoen aan de taalvereisten.
   • Van onberispelijk gedrag zijn zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één jaar.
   • Voldoen aan de dienstplichtwetten.
 • Je voldoet aan de extra aanwervingsvoorwaarden die het schoolbestuur oplegt:
  • Een dienstanciënniteit van minstens vier jaar hebben verworven in het onderwijs als lid van het personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs.
  • In vast verband benoemd zijn, in het onderwijs in één van de wervings-, selectie- of bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt.
  • Beantwoorden aan het profiel van directeur.
  • Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeur en/of gevorderden bij OVSG kunnen voorleggen of te behalen tijdens de proefperiode, uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming als directeur basisonderwijs.
  • Gunstige beoordeling van de tijdelijke aanstelling in afwachting van de vaste benoeming.

Geboden wordt

 • Een boeiende en uitdagende functie met een grote autonomie.
 • Een voltijdse betrekking in een vacant ambt.
 • Verloning conform de geldende barema’s van het departement Onderwijs.
 • Laptop en smartphone met abonnement.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
 • Startdatum (streefdatum): na de krokusvakantie (maandag 22 februari 2021).

Meer informatie

 • Inhoudelijke info: Ignace Degryse, directeur-coördinatie basisonderwijs, 051 26 44 40, ignace.degryse@sbsroeselare.be
 • Info over selectieprocedure: Bert De Smet, coördinerend directeur stedelijk basisonderwijs, 0492 18 61 38, bert.desmet@roeselare.be   

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager