Taken en verantwoordelijkheden

Als diensthoofd Publiekswerking ben je verantwoordelijk voor de dienst Publiekswerking. Je geeft leiding aan een team van uitvoerende deskundigen binnen de domeinen cultuur, evenementen, jeugd en sport.

De dienst Publiekswerking creëert, ondersteunt en faciliteert een gevarieerd aanbod voor de burger om zich te ontplooien en te participeren (deelnemen en deelhebben) in de lokale samenleving vanuit een integraal vrijetijdsbeleid.

Als diensthoofd sta je in voor het aansturen, opvolgen, motiveren en ondersteunen van de dienst Publiekswerking. Dit houdt onder meer in:

 • Kwaliteitsvol, efficiënt en kostenbesparend laten uitvoeren van projecten en acties (vb. bewaken wie aansluit bij een overleg en het aantal mensen beperken).
 • Een helikopter overzicht van de verschillende takenpakketten binnen het team bewaken en bijsturen in functie van prioriteiten en noodwendigheden.
 • Zorgen voor een verdeling van takenpakketten onder de medewerkers. (wie doet wat en wanneer) o.a. door het toekennen van eigenaarschap, het geven van verantwoordelijkheden en vertrouwen, het formuleren van gedefinieerde doelstellingen, …
 • Zorgen voor een vlotte interne communicatie en informatiestroom binnen de dienst, m.a.w.; ervoor zorgen dat iedereen tijdig over de nodige, juiste en volledige info beschikt. (o.a. voorbereiden en leiden van het werkoverleg)
 • Coachen medewerkers door hen permanent feedback te geven. Dit kan aangevuld worden met het voeren van formele en informele ontwikkel- en evaluatiegesprekken met de medewerkers.
 • Opleidingsbehoeften inschatten voor jezelf en de medewerkers waarover je leiding geeft en hiervoor de nodige stappen zetten.
 • (Administratieve) coördinatie en opvolging van het dagelijks personeelsbeheer waaronder verlofregeling, prikklok, permanentieschema, …
 • Bewaken van dienstafspraken met medewerkers, …

Geboden wordt

 • Een contract onbepaalde duur.
 • Een verloning op niverau B4-B5.

Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit, leidinggevende ervaring kan voor 6 jaar meegenomen worden in de schaalanciënniteit.

 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van 6,5€ per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3 % van het brutoloon.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work. 

Profiel kandidaat

 • Je hebt minimum 2 jaar relevante ervaring. 
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen één (of meerdere) van de domeinen cultuur, jeugd, sport, vakantiewerking en evenementen.
 • Je kijkt steeds om waar mogelijk zaken te vernieuwen en/of te optimaliseren.
 • Je wil graag tevreden klanten. Je bent geëngageerd en speelt proactief in op opportuniteiten, mogelijke knelpunten,… 
 • Je kan mensen overtuigen om mee de gekozen richting in te slaan.
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht. Je schakelt snel en ziet geen problemen maar vooral oplossingen.
 • Je ziet de maatschappelijke meerwaarde van het werken voor een openbaar bestuur en bent bereid je daar volop voor te engageren.
 • Je neemt initiatief, je springt in de bres voor de medewerkers en gaat constructief op zoek naar de goeie aanpak.
 • Je bent in staat om de rust te bewaren als anderen het noorden kwijt zijn. Je slaagt erin om de verwachtingen helder en duidelijk te houden, ook onder druk.
 • Je hebt interesse en bij voorkeur zelfs ervaring met leidinggeven. Je bent bereid om leiderschap op te nemen binnen de verwachtingen die de organisatie stelt.

Meer informatie

 • Voor meer info over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Andries Sioen, departementshoofd publieke dienstverlening: andries.sioen@roeselare.be of 051 26 21 56.

 • Voor meer info over procedure, loon of aanwervingsvoorwaarden kan je contact opnemen met Ruben Verstraete, deskundige werving en selectie: jobs@roeselare.be of 051 26 23 25.

Synoniemen jobtitel

Cultuur, evenementen, jeugd, sport, leidingevend, aansturen, publiekswerking, vakantiewerking, beleid...

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager
x

Indruk maken tijdens je sollicitatiegesprek om sneller die job te krijgen?

Maak een account aan met zoekprofiel en krijg sollicitatietips over:
 1. Hoe maak ik indruk tijdens het sollicitatiegesprek?
 2. Hoe val ik op met mijn CV tussen alle andere kandidaten?
 3. Hoe schrijf ik een sterke motivatiebrief?
 4. Hoe laat ik Linkedin voor mij werken?

Diensthoofd aankoop

Stad Deinze
Deinze  (28 km)
Logo Stad Deinze

Office Manager Gent

Recrewtment NV
Sint Denijs Westrem  (40 km)
Logo Recrewtment NV