Taken en verantwoordelijkheden

Kerntaak

Als facility manager sta je in voor het efficiënt, kwalitatief en kostenbewust beheer en onderhoud van de gebouwen en installaties binnen het patrimonium van de stad Roeselare.

 • Je bepaalt mee de visie rond gebouwenbeheer en vertaalt die naar concrete oplossingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en ontwikkelt hierrond een geïntegreerde onderhoudsmanagement-methodiek.
 • Je ondersteunt de bouwprojecten en je integreert duurzaamheid en energiemanagement in de werking van de dienst.
 • Je geeft leiding aan een team van 13 personen en bent een belangrijke verbindingsfiguur. In overleg met de beleidsverantwoordelijken vertaal je de visie over het gebruik van de infrastructuur naar concrete, gebouwgerichte oplossingen.

Wat verwachten we van jou?

Operationele leiding van de dienst en het team medewerkers. Dit houdt onder meer in:

 • Begeleiden, optimaal inzetten en ontwikkelen van de medewerkers binnen de dienst.
 • Coördinatie en opvolging van het dagdagelijkse personeelsbeheer (verlofregeling, prikklok,…), maken en bewaken van dienstafspraken.
 • Zorgen voor een veilige werkomgeving en aandacht voor alle aspecten van het welzijn van de medewerkers.
 • Contact houden met alle medewerkers rond het functioneren en samenwerken, geven van feedback, verzorgen van goede informatie- en communicatiekanalen.
 • Signaleren en bepleiten van de behoeften en noden van de dienst, het effectief en efficiënt beheren van de toegekende middelen.
 • Bepalen van doelstellingen, stimuleren van innovatie, zorg dragen voor efficiënte werkmethoden, ondersteunende systemen en rapporteringen.

Efficiënt, kwalitatief en kostenbewust beheer en onderhoud van de gebouwen en installaties. Dit houdt onder meer in:

 • De afstemming verzekeren tussen enerzijds de huidige en de toekomstige noden van diverse departementen en anderzijds de aanwending en de geschiktheid van de gebouwen.
 • Het aansturen van het onderhoud van en investeringen in de infrastructuur.
 • Optreden als het centraal aanspreekpunt voor alle gebouwen- en investeringsgerichte vragen afkomstig van andere diensten.
 • Definiëren en opvolgen van de benodigde investerings- en onderhoudsbudgetten.
 • Opstellen en ondersteuning bij de opmaak van raamovereenkomsten.

Vertalen van noden naar gebouw-technische oplossingen. Dit houdt onder meer in:

 • Omzetten van de visie van de beleidsmedewerkers naar gebouw-technische oplossingen; in de omgekeerde richting lever je vanuit je vertrouwdheid met de gebouwen infrastructuur belangrijke input richting strategieontwikkeling.
 • Vertalen van concrete noden in oplossingen: plannen en uitvoeren van aanpassingen, renovaties en uitbreidingen aan de gebouwen, en daarbij voortdurend de haalbaarheid en de kosten efficiëntie voor ogen houden.
 • Ontwikkelen van richtlijnen en kengetallen op het vlak van ruimtegebruik, functionaliteit, uitrusting, kosten, enz. en deze delen met gebruikers en collega’s.
 • Optreden als verbindingsfiguur tussen andere diensten en de eigen dienst om zo opportuniteiten en subsidiemogelijkheden tijdig te detecteren.

Het strategisch beheer van de gebouwen. Dit houdt onder meer in:

 • Verantwoordelijk voor het op peil houden van de technische kwaliteit van de gebouwen.
 • Integreren van duurzaamheid en levenscyclus benadering.
 • Je waakt over de budgetten van alle medewerkers binnen jouw team.
 • Definiëren van projecten om de infrastructuur op kwaliteit te houden en aan te passen aan nieuwe noden en nieuwe technologieën.
 • Samenwerken met de collega’s van andere departementen in kader van grote projecten.

Aanspreekpunt voor de beleidsverantwoordelijken voor patrimonium gerichte vragen. Dit houdt onder meer in:

 • Overzichten en inzichten ter beschikking stellen omtrent patrimonium gerichte aspecten: conditiemetingen, attesten, keuringen, veiligheid, …
 • Meewerken aan het opstellen van de nodige investerings- en onderhoudsbudgetten  voor  de gebouwen binnen jouw deel van het patrimonium.
 • Advies geven betreffende subsidiemogelijkheden.
 • Voorstellen doen tot optimalisatie op basis van objectieve cijfers, metingen en rapporten.

Onderhouden van goede interne en externe contacten met relevante personen of instanties teneinde de werking te optimaliseren en de interne expertise verder uit te bouwen. Dit houdt onder meer in:

 • Intern: onderhouden van goede inhoudelijke en persoonlijke contacten met collega’s binnen de directie ondersteuning: oa. financiën, ICT, communicatie, preventie, facilitair beheer en project management, alsook binnen de directies mens en ruimte.
 • Extern: onderhouden van contacten met professionele en commerciële actoren via formele (samenwerkingsverbanden) of informele (uitwisseling van ervaring, advies, …) kanalen.
 • Deelnemen aan symposia, werkgroepen, congressen en opleidingen.
 • Delen van kennis en expertise.

Profiel kandidaat

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over Je wilt als deskundige graag tevreden klanten. Je bent geëngageerd en speelt proactief in op opportuniteiten, mogelijke knelpunten,… 
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijke vlot communiceren.
 • Je luistert graag naar de noden van diverse diensten en departementen en vertaalt deze naar oplossingen op maat.
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je hebt ervaring met opvolging van grootschalige bouwprojecten en/of facilitair beheer met oog voor planning, kwaliteit en budget.
 • Je investeert graag tijd in de aansturing van je team en zorgt er op die manier voor dat je team samen meer bereikt. 
 • Je hebt een masterdiploma of 2 jaar relevante beroepservaring.
 • Je hebt een technische achtergrond verworven door opleiding of ervaring.
 • Je hebt kennis van en interesse in (moderne) bouwtechnieken en materialen.
 • Het schrijven van subsidieaanvragen schrikt je niet af.
 • Je hebt kennis van of bent bereid om kennis op te bouwen over specifieke wetgeving zoals: wet op de overheidsopdrachten, reglementering welzijn op het werk, stedenbouwkundige vergunningen, energiedecreet, …
 • Je beheerst gangbare pc- en softwareprogramma’s zoals Autocad, Word, Excel, Outlook.
 • Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs B.
 • Lees hier meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

Geboden wordt

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1-A2a. (Zie bijlage)

Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend.

 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Ruime opleidings– en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van 5€ per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler (=pensioensparen) van 2% van het brutoloon, vanaf 2021 3%
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work

Meer informatie

Meer info m.b.t. de functie:
Kurt Blondeel, departementshoofd facilitair beheer: kurt.blondeel@roeselare.be of 0498 51 99 11.

Meer info m.b.t. het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure:
Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete@roeselare.be  

Synoniemen jobtitel

Gebouwenbeheer, leidinggevende

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager