Taken en verantwoordelijkheden

 • Je leidt campus De Klitsberg, zorgt voor de continuïteit en de coördinatie van de werking en je verzekert de dienstverlening aan bewoners, bezoekers, cliënten en hun omgeving. Dit wil zeggen dat je enerzijds coördineert, actueel houdt, stuurt en alle taken binnen jouw toegewezen diensten opvolgt. Anderzijds ga je op zoek naar synergiëen tussen jouw toegewezen diensten met als doel een efficiënte en effectieve werking te bekomen.
 • Je bent een ervaren people manager die vlot kan schakelen tussen de verschillende leiderschapsrollen (leider, manager, ondernemer en coach). Je kan jouw team aan medewerkers op de campus meenemen in het verhaal dat de stad Beringen schrijft om de vooropgestelde doelstellingen mee te realiseren.
 • Je faciliteert medewerkers door het wegnemen van obstakels en belemmeringen zodat het team in de meest optimale omstandigheden kan performen. Je  stuurt en coacht hen naar een autonoom samenwerkend team en zet in op hun persoonlijke ontwikkeling
 • Je bent een zakelijk leider voor de verschillende entiteiten op de site in kader van de meerjarenplanning en budgettering, de interne communicatie, het kwaliteitsmanagement en de gesubsidieerde context, enz…. Daarenboven heb je een inhoudelijke kennis van de materies inzake gezins- en thuiszorg, lokaal dienstencentrum en de serviceflats en ouderenwoningen en ben je voor deze aspecten mee verantwoordelijk om de strategische lijnen mee voor te bereiden en uit te tekenen in samenspraak met de strategisch coördinator mens en de directeur mens in het kader van een breder integraal lokaal sociaal beleid voor Beringen.
 • Je levert input voor het totstandkomen van het meerjarenplan voor de gezins –en thuiszorg, lokaal dienstencentrum en serviceflats –en ouderenwonigen
 • Je informeert je voortdurend over de innovaties in de domeinen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen
 • Je vindt inhoudelijke aansluiting bij de materies inzake gezins –en thuiszorg, lokaal dienstencentrum en serviceflats –en ouderenwonigen en treedt op als facilitator of gesprekspartner:
  • je vertaalt de beleidsdoelstellingen naar concrete actieplannen met als doel de beoogde resultaten te behalen.
  • je beheert en volgt de subsidies op voor al zijn toegewezen diensten (o.a. in relatie tot de toezichthoudende overheid).
  • je zorgt voor de opmaak van het budget van zijn diensten en volgt deze nauw op.
 • Je bent ook in staat om in het verlengde van jouw taakstelling en de toegewezen activiteiten binnen jouw dienst een netwerk te installeren, op te bouwen en te onderhouden:
  • Je neemt actief deel aan overleggen met externe partners (VVSG woon – en thuiszorg) en samenwerkingsverbanden. Je zetelt in de maandelijks stuurgroep m.b.t. kwaliteit, planning en organisatie van de thuiszorgdiensten.
  • Je zetelt als lid in de zorgraad van de Eerstelijnszone West-Limburg.
  • Je  bouwt bruggen naar externe diensten en partners met oog op het behalen van de vooropgestelde doelstellingen
 • Voor het kinderdagverblijft Bambi, waar het diensthoofd zelf instaat voor het people management en het inhoudelijk luik, blijft je taakstelling beperkt tot ondersteuning in de zakelijke kant van de werking en organisatie en het optreden als sparringpartner.

Profiel kandidaat

 • Je bent in bezit zijn van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld
 • Je hebt bij voorkeur kennis en/of ervaring opgebouwd in het sociaal werk en sociaal beleid, maatschappelijk werk, psychologie of sociologie
 • Je hebt goede kennis van de sociale wetgeving
 • Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan in een leidinggevende rol
 • Vanuit je sociale vlotheid ben je in staat snel een professioneel netwerk op te bouwen
 • Je kan je vereenzelvigen met de BE-waarden: betrouwbaar, betrokken, behulpzaam, bereikbaar en bekwaam

Geboden wordt

Je krijgt een boeiende en uitdagende job die veel voldoening en energie geeft. Verder krijg je:

 • Voltijdse tewerkstelling
 • Verloning in de weddeschaal A1a-A3a eventueel aangevuld met behoud van relevante privé-anciënniteit (tot 10 jaar)
 • Maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (0,24 euro/km)
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%)
 • Zeer flexibele werktijdregeling
 • Diverse opleidingsmogelijkheden
 • Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad & OCMW Beringen


Beringen is de derde grootste stad van Limburg met meer dan 44.000 inwoners. Het is een stad met een missie: 'Beringen op een weloverwogen en eigentijdse manier uitbouwen tot een dynamische en exemplarische aantrekkingspool in de regio West – Limburg waar het voor alle burgers goed is om te wonen, te werken en te vertoeven. Wil jij (m/v) hieraan meewerken, dan is deze functie misschien iets voor jou...

Ik wil meer weten over Stad & OCMW Beringen