Wij vragen

Bachelor, Universitair / Master
Reguliere job
Je bent in het bezit van het juiste diploma of je hebt relevante ervaring.
Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar.
Je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

Wij bieden

€ 3.324,83-€ 5.416,40
Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
Mogelijkheid tot fietsleasing met bijhorend fietsvergoeding
Maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag

Waarom onze organisatie

We streven naar een evenwichtige werk-privébalans met een systeem van flexibel werken, telewerk...
Gezonde medewerkers zijn gelukkiger. Zowel privé als op het werk. Daar zetten wij op in.

Onze recruiter

Taken en verantwoordelijkheden

Vind jij ook dat iedereen kansen moet krijgen op een job? Het Welzijnshuis Roeselare antwoordt hierop volmondig ‘ja’. Meer zelfs, het Welzijnshuis Roeselare wil de komende jaren een nog sterkere focus leggen op arbeidsactivering als een essentieel onderdeel van de integrale hulpverlening t.a.v. elke cliënt.

Voel jij de goesting om -samen met een team van deskundigen inzake activering- de trekkende kracht te zijn binnen onze organisatie om het verschil te maken. Om mensen die nu nog niet aan de slag zijn en een zeker afstand hebben tot de arbeidsmarkt, te helpen aan een werkbare en duurzame job?

Heb jij de nodige daad- en stuurkracht om de activeringscel, en het volledige Welzijnshuis -nog meer dan op heden- richting te geven op vlak van activering, een duidelijk kader op te bouwen en te implementeren en de randvoorwaarden te vervullen zodat voor elke cliënt een toeleiding naar de hoogst haalbare vorm van (arbeids)activering kan gerealiseerd worden? En kan je hierbij sterke inhoudelijke samenwerkingen aangaan met werkplaatsen en andere partners die een sterke bijdrage kunnen leveren in het toeleiden van cliënten naar een vorm van tewerkstelling of opleiding.

Voel je je ervaren genoeg om een team doorheen inhoudelijke en organisatorische koerswijzigingen te loodsen?

Dan ben jij misschien diegene die we zoeken !

Wil je meer weten? Meld je dan zeker aan voor de infosessie op 15 juni 2023 om 20 uur via volgende teamslink: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Anoniem deelnemen kan op volgende manier: https://www.youtube.com/watch?v=xxrspZIJAn8. 

Geboden wordt

 • Een contractuele aanwerving op niveau B4-B5.(€ 3.324,83-€ 5.416,40).
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit.
 • Leidinggevende ervaring kan voor 6 jaar meegenomen worden in de schaalanciënniteit
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van 7€ per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3 % van het brutoloon.
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.
 • Een fijne werkomgeving, bekroond met het certificaat 'Baanbrekende Werkgever '22' en een 'Employee Engagement Award '22' . 
 • Als collega #VANRSL krijg je een ruim aanbod aan activiteiten door en voor je collega's om elkaar en de organisatie beter te leren kennen, of in functie van eigen ontwikkeling op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn.

Profiel kandidaat

 • Je kan overtuigen en inspireren.
 • Je bent leergierig en zet in op het opbouwen van een brede algemene kennis op vlak van activering, sociale rechten en OCMW-wetgeving. Je bent bereid expert te worden op het domein van activering en hierin een trekkersrol op te nemen binnen de organisatie.
 • Je bent sociaal vaardig en een uitstekende coach die talent ziet en benut.
 • Je bent oprecht en staat voor eerlijke communicatie, ook als de boodschap negatief is.
 • Je werkt planmatig maar kan flexibel omspringen met onverwachte omstandigheden.
 • Je bent resultaatsgericht: je houdt doelstellingen voor ogen en werkt er systematisch naar toe. Je maakt hiervoor bewust tijd en rapporteert hierover stelselmatig.
 • Je hebt een grote interesse in het thema activering, in het bijzonder activering van kwetsbare doelgroepen en volgt de ontwikkelingen hieromtrent op de voet.
 • Je bent een netwerker en gaat voortdurend op zoek naar kansen om samen te werken, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je bent gedreven om het thema activering hoog op de agenda te plaatsen, zowel intern als extern.
 • Je hebt interesse en bij voorkeur ervaring met leidinggeven. Je bent bereid om leiderschap op te nemen binnen de verwachtingen die de organisatie stelt. De 4 leiderschapsrollen die we als organisatie vooruit schuiven, kan je in de praktijk brengen. We verwachten niet dat je in elke rol excelleert, maar wel dat je er bewust mee om gaat. In bijlage kan je meer lezen over de leiderschapsrollen.
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring.

Meer informatie

 • Inhoudelijke info: Tine Seynaeve, departementshoofd: tine.seynaeve@roeselare.be of 051 80 59 08.
 • Info over de selectieprocedure: Justien Beernaert, Personeel & Organisatie - 051 26 22 63, justien.beernaert@roeselare.be.

Synoniemen jobtitel

Welzijnshuis, arbeidsactivering, hulpverlening, maatschappelijke integratie, trajectbegeleiding, sociale sector, welzijn, Bemiddeling, hulpverlening, vrijwilliger, mensgericht, maatschappelijk engagement, leidinggeven, coördineren, aansturen.

Job alert maken

Maak een job alert voor 'afdelingschef' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail

Onze arbeidsvoorwaarden

Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
Maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag
Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3% van het brutoloon
Salarisschaal conform Barema
Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst
Het certificaat 'Baanbrekende Werkgever en 'Employee Engagement Award
Mogelijkheid tot telewerk.
De nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop)
Mogelijkheid tot fietsleasing met bijhorend fietsvergoeding
Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
Een hospitalisatieverzekering
Activiteiten op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn
Pluspas (kortingspas)

Onze waarden

Vertrouwen
We kunnen op elkaar rekenen. Vertrouwen is een tweerichtingsverkeer. Vertrouwen geven betekent dat we in de expertise en de professionaliteit van onze collega’s geloven.
Voortdurend verbeteren
We willen blijven groeien: op persoonlijk vlak, als team én als organisatie. We zijn alert en kritisch en durven onszelf in vraag stellen, bij te scholen én te falen.
Samenwerken
We streven hetzelfde doel na. Door allemaal samen aan dezelfde kar te trekken, werken we niet alleen efficiënter, het helpt ons de resultaten naar een hoger niveau te tillen.
Klant centraal
Alles wat we doen, doen we in functie van onze klant (bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere stadsdiensten, kortom iedereen).
Engagement
We zetten ons vol goesting en passie in en nemen onze verantwoordelijkheid op. Als het moet, steken we een tandje bij en doen we net dat ietsje meer voor onze klant of onze collega’s.

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Solliciteren kan enkel online. Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
Eerste reactie
Wij danken je voor jouw interesse in onze organisatie. We hebben jouw inschrijving ontvangen en zullen deze verder verwerken.
Preselectie
Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden.
Mondelinge selectie
De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht.
Assessment
Bij Vandelanotte Talent Management (Brugge)
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.
Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad. Samen doen we R toe. Ik wil meer weten over Stad Roeselare

Of zoek op zoekwoord

x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.