Taken en verantwoordelijkheden

Als deskundige (juridische ondersteuning) sta je in voor de opmaak en opvolging van administratieve dossiers m.b.t. de gunning van overheidsopdrachten voor werken en het hierbij correct toepassen van de betrokken regelgeving. Concreet gaat dit om overheidsopdrachten m.b.t. het traject gunningswijze/gunningsvoorwaarden over plaatsing (aanbesteding) tot en met uitvoering (definitieve oplevering en vrijgave borgsaldo), alsook de financiële opvolging. Dit voor complexere projecten zoals publieke gebouwen, openbare wegen, openbaar groen en omgeving.


Ook sta je in voor de opvolging van subsidiëringsprocedures en subsidiemogelijkheden voor deze dossiers i.s.m. hogere administraties (zoals Agion, Onroerend Erfgoed, V.M.M., Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen, EFRO (Europees), AWV,…) en verleen je advies op vraag aan collega-diensten of rechtspersonen inzake de opvolging van overheidsopdrachten van werken.


Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de technisch verantwoordelijke functionarissen actief binnen het betrokken domein.

Profiel kandidaat

U behaalde één van onderstaande bachelor diploma’s of gelijkwaardig:

 • academische bachelor in de rechten
 • professionele bachelor in de rechtspraktijk


OF u behaalde een ander bachelor diploma of gelijkwaardig* en kunt twee jaar relevante en aantoonbare werkervaring inzake juridische administratieve ondersteuning bewijzen op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij het aftoetsen van de relevantie van de werkervaring zal onder meer rekening gehouden worden met de aard van de organisatie, de sector, de inhoud en verantwoordelijkheden van de uitgeoefende functie,…

Geboden wordt

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen B1 – B3.
De bruto-aanvangswedde in B1 (cf. huidige index 1,7410) bedraagt:

 • 0 jaar anciënniteit: € 2.509,94
 • 3 jaar anciënniteit: € 2.655,03
 • 5 jaar anciënniteit: € 2.727,57
 • 9 jaar anciënniteit: € 2.872,65

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
 • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt)
 • Aanvullende pensioenregeling
 • Sociale dienst: het personeel van het OCMW en de Stad geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen
 • Glijdende werktijdregeling

Meer informatie

Solliciteren kan tot uiterlijk 02/11/2020 via een functie specifiek sollicitatieformulier op de website.
Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:

 • Een ingevuld sollicitatieformulier
 • Een motivatiebrief
 • Een uitgebreid cv
 • Een kopie van het gevraagde diploma

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de personeelsdienst.
Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be

Synoniemen jobtitel

Deskundige (juridische ondersteuning)

Solliciteren kost slechts enkele minuten.