Taken en verantwoordelijkheden

Als departementshoofd coördineert en leidt u een team van een 10 tal beleidsmedewerkers die werkzaam zijn rond beleidsthema’s (cultuur, sport, toerisme, mondiaal beleid, gezondheid, armoede, integratie, opvoeding, …), doelgroepen (leeftijdsgroepen zoals senioren en jeugd, gezinnen, kwetsbare groepen, …), en wijkenbeleid.

De beleidsmedewerkers zijn expert binnen één of meerdere domeinen en kunnen autonoom werken. Het team werkt samen aan gemeenschappelijke uitdagingen over de beleidsdomeinen heen.

Als departementshoofd ben je het klankbord voor deze beleidsmedewerkers, stuur je hen in hun bijdrage op de organisatiedoelstellingen (i.e de realisatie van het meerjarenplan en de bijsturingen op het plan) en stimuleer je transversale samenwerking met interne en externe stakeholders.

Je bent samen met je medewerkers verantwoordelijk voor de mens gebonden thema’s en doelgroepen. Dat betekent dat je een visie vormt door een netwerk en kennis op te bouwen. Bestaande acties volg je op en stuur je bij waar nodig. Daarnaast geef je je teamleden inspiratie naar invulling van nieuw te ontwikkelen acties en projecten zoals opgenomen in de meerjarenplanning.

Je beschikt over een ruim netwerk waarop je beroep kan doen of waarmee je actief aan de slag gaat. Je hebt ervaring met project – en programmamanagement en kan dus vlot vorm geven aan doelstellingen, actieplannen, acties, indicatoren en budgetten. Dit alles dient te gebeuren binnen het financieel, organisatorisch, structureel en regelgevend kader van het lokaal bestuur.

Profiel kandidaat

 • Je kan denken en handelen op master niveau en je hebt 4 jaar relevante ervaring in een leidinggevende of adviserende functie.
 • Je hebt kennis van beleidsmatig werken.
 • Je hebt kennis van project- en programmamanagement.
 • Je kunt belangen van mensen vlot op elkaar afstemmen.
 • Je werkt probleemloos en graag samen met medewerkers van andere directies en diensten.
 • Je bent in staat om klaarheid te scheppen in complexe dossiers.
 • Je kan overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin verschillende belanghebbenden mee te krijgen in je verhaal.
 • Je neemt graag initiatief en vervult een trekkersrol in het samenbrengen van mensen (intern en extern) rond een dossier.
 • Je durft verder te denken en kan vlot creatieve oplossingen bedenken voor minder voor de hand liggende problemen.
 • Je bent je bewust van de invloed die je beleid heeft. Je houdt bij elke actie rekening met de gevolgen, niet alleen voor jouw thema maar ook voor de organisatie en de stad.
 • Bij onzekere, ongekende en complexe situaties slaag jij erin de rust te bewaren. Ook als anderen even het noorden kwijt zijn probeer jij terug tot de essentie te komen. Je blijft helder denken bij druk en weerstand.
 • Je bent de aangewezen sparringpartner voor je medewerkers. Je kent hun sterktes en zwaktes en geeft hen de ruimte die ze nodig hebben om resultaat te bereiken. Je begeleidt hen in de juiste richting zonder het van hen over te nemen.

Geboden wordt

 • Een contract onbepaalde duur:
  • aanwerving op niveau A met een mandaat van 5 jaar als Departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens (niveau A4a-A4b)

(verlengbaar na evaluatie voor telkens een termijn van 5 jaar)

 • Een aantrekkelijk verloningspakket (van 4349,24 euro (met 4 jaar ervaring) tot max. 6108,73 euro) in een dynamische werkomgeving (zie verloningsschaal in bijlage), met inbegrip van de mandaattoelage van 5% op bruto maandloon).
 • Alle nuttige beroepservaring is meerekenbaar voor de bepaling van de geldelijke én de schaalanciënniteit.
 • Andere voordelen: maaltijdcheques (€6,5), gratis hospitalisatieverzekering, flexibel werken, telewerken, een uitgebreid verlofstelsel.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige middelen ter beschikking gesteld (smartphone met abonnement, laptop,…).
 • Kostenvergoeding (kosten eigen aan de werkgever) van € 180/maand (netto). 
 • Groepsverzekering (in kader van aanvullende pensioenopbouw en overlijdensdekking).
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3 %.
 • Een leuke werkomgeving met heel wat activiteiten in kader van fit4work.

Meer informatie

 • Inhoudelijke info: Wim Roef, directeur Mens, wim.roef@roeselare.be
 • Vragen over de selectieprocedure: Personeel & Organisatie, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete@roeselare.be   

Synoniemen jobtitel

Leidinggeven, coördineren, departementshoofd, beleid, projectmanagement

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager

Maak zonder moeite een motivatiebrief om sneller een baan te krijgen

 • 400.000 werkzoekenden gingen je voor
 • Krijg de juiste jobs van ons
 • Gebruik 2 voorbeeldbrieven
 • Ontvang gratis het stappenplan voor de perfecte motivatiebrief

Beleidsmedewerker energie

WVI
Assebroek  (37 km)
Logo WVI

Milieuambtenaar

Stad Oostende
Oostende  (41 km)
Logo Stad Oostende

M365 Consultant

Inetum-Realdolmen
Heel Belgie  (0 km)
Logo Inetum-Realdolmen