Taken en verantwoordelijkheden

Functiecontext

Schoonderhage is een vereniging die voorziet in opvang en huisvesting van volwassenen met een mentale beperking.  Schoonderhage is erkend door en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

De dagcentra bieden dagopvang van maandag tot vrijdag en zijn bestemd voor mensen die nog terechtkunnen in hun thuissituatie. In het dagcentrum nemen de dagverblijvers deel aan een bezigheidsprogramma met een brede waaier van activiteiten: sport, crea, kook, toneel, muziek, snoezel, ….

De woningen voorzien in permanente huisvesting. Overdag gaan de bewoners van de woningen naar het dagcentrum. Buiten de ‘werkuren’ is er mogelijkheid tot tv-kijken, uitstap, film, winkelen, kapper, sport, ....

Schoonderhage is een organisatie waar het welzijn van bewoners en medewerkers centraal staat. De begrippen solidariteit, kleinschaligheid en integratie geven onze werking vorm.

De verschillende entiteiten van Schoonderhage werken gedecentraliseerd, de administratieve diensten en directie werken overkoepelend vanuit de administratieve zetel in Pollare.

Meer info met betrekking tot Schoonderhage en de visie van Schoonderhage is terug te vinden op onze website.

 

Functieomschrijving

Als coördinator facility ben je verantwoordelijk voor beheer van de infrastructuur en het aankoopbeleid. Door proactief en strategisch werken anticipeer je op toekomstige noden en evoluties zodat de zorg en ondersteuning van de cliënten steeds in optimale omstandigheden kan verlopen. Je draagt duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel en kan dit op een heldere manier vertalen naar de werkvloer.

Je staat in voor de aansturing en coaching van de onderhoudsteams, medewerker facility, poetscoördinator en stemt af met de preventie-adviseur.

 

In samenwerking streef je ernaar de werking voor iedereen optimaal te begeleiden volgens de basisprincipes van Schoonderhage. De coördinator facility rapporteert doorgaans aan de algemeen directeur en stemt af met de financieel verantwoordelijke inzake de beschikbare budgetten.

De functie van coördinator facility omvat volgende kernopdrachten en deeltaken:

 • Infrastructuur:
  • Je plant, organiseert en coördineert alle nodige herstellingen, onderhoudswerken, keuringen en controles zodat de continuïteit en de veiligheid gewaarborgd wordt.
  • Je houdt continu vinger aan de pols door veelvuldige aanwezigheid op de werkvloer en nauw overleg met onze verantwoordelijken.
  • Je zorgt voor een vlotte en duurzame samenwerking met de verschillende diensten binnen het de organisatie
  • Je staat in voor de coördinatie en opvolging van verbouwings- en nieuwbouwprojecten
 • Aankoopbeleid:
  • Je staat in voor een duurzaam aankoopbeleid
  • Je zorgt voor continue optimalisatie van de aankoopprocedures
  • Je bouwt professionele en duurzame relaties uit met de leveranciers
  • Je beheert de bestaande onderhoudscontracten maar geeft ook input voor nieuwe af te sluiten contracten
 • Preventiebeleid:
  • je volgt op dat alle wettelijke verplichtingen zijn vervuld die betrekking hebben tot de gebouwen en de bijhorende installaties o.a. op vlak van vergunning, …
  • je volgt op dat alle maatregelen naar de werkvloer worden vertaald en zorgt d.m.v. o.a. het installeren van werkgroepen voor gedragenheid
  • je superviseert de administratieve opvolging en controle van het volledige proces rond arbeidsongevallen, verzekeringen, …
  • je verzamelt samen met de medewerker facility en preventie alle informatie en adviezen die voortvloeien uit werkplaatsbezoeken door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en zorgt voor opvolging van de acties die eruit voortvloeien (o.a. in het JAP en GPP).
 • Coördinatie onderhoudsteams:
  • Je stuur het technisch onderhoudsteam rechtstreeks aan
  • Je stuurt in samenwerking met de coördinator poets het onderhoudsteam poets aan
  • Je zorgt voor de werkplanning en verlofplanning van de medewerkers en bepaalt de prioriteiten in functie van de noden.
 • Schakelfunctie: via overlegmomenten zorg je voor informatieoverdracht tussen de verschillende actoren
  • gebruik makend van bestaande kanalen en overlegstructuren;
  • informeren van alle betrokkenen;
  • beroep doen op verworven kennis bij collega’s en eigen kennis ter beschikking stellen.
 • Verantwoordelijkheidsfunctie: je bewaakt en consolideert een optimaal werkklimaat en een kwaliteitsvolle dienstverlening in samenwerking met dagelijks bestuur:
  • coachen van medewerkers;
  • opleiden van medewerkers in financiële en boekhoudkundige functies;
  • bevorderen van de communicatie;
  • anticiperen op problemen;
  • stimuleren van innovatie.

Profiel kandidaat

Je beschikt over volgende competenties:

 • je beschikt over de nodige management skills en technische kennis om de kernopdrachten en deeltaken te volbrengen;
 • je bent in staat zelfstandig te werken, verbetervoorstellen te formuleren en beslissingen te nemen;
 • je kan een team aansturen en coachen;
 • je bent een teamspeler, motivator, besluitvaardig en resultaatgericht;
 • je kan beleidsmatig denken en beleidsvisies vertalen naar concrete doelen.

Je hebt een hart voor onze bewoners en kan je vinden in de visie van Schoonderhage.

Je beschikt over een bachelor diploma (technische richting) of gelijkwaardig door ervaring.  Enige notie van preventiebeleid is een meerwaarde.

Geboden wordt

Wij bieden een uitdagende job in een voltijds contract onbepaalde duur, met overname van relevante anciënniteit. De startdatum kan in overleg besproken worden.

De verloning wordt bepaald o.b.v. de barema’s van PC 319.01 (max. barema hoofdopvoeder).

Bijkomend:

 • mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk
 • fietsvergoeding – woon-werkverkeer
 • voordelige aansluiting hospitalisatieverzekering
 • GSM & abonnement
 • aansluiting bij voordelenplatform voor alle medewerkers (korting bij aankoop van kledij, elektronica, speelgoed, reizen,…)

 

Schoonderhage is een organisatie in volle groei, waar wordt geïnvesteerd in medewerkers: kansen bieden en ontplooiing stimuleren zijn sleutelbegrippen. Er worden dan ook voldoende vormingsmogelijkheden aangeboden, zowel individueel als in groep.

Binnen Schoonderhage staan ervaren, geëngageerde en hulpvaardige collega’s klaar, die solidair samenwerken in een aangename werkomgeving. Solidair samenwerken, oprecht zijn en zorgzaam zijn, vormen de kerncompetenties voor alle medewerkers.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Schoonderhage VZW


Schoonderhage is een vereniging die voorziet in opvang en huisvesting van volwassenen met een mentale beperking.  Schoonderhage is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 
De dagcentra bieden dagopvang van maandag tot vrijdag en zijn bestemd voor mensen die nog terechtkunnen in hun thuissituatie. In het dagcentrum nemen de dagverblijvers deel aan een bezigheidsprogramma met een bre...

Ik wil meer weten over Schoonderhage VZW
x

Sneller een job vinden? Eerst opvallen met je CV!

Meld je aan op onze jobservice en Djura vertelt je hoe je dat kunt doen.
Na het invullen van je gegevens ontvang jij deze gratis video.
Bekijk ook de andere gratis video’s:
 1. Indruk maken bij je sollicitatiegesprek
 2. Kneitergoede motivatiebrief schrijven
 3. Zo laat je Linkedin voor jou werken