Taken en verantwoordelijkheden

Encora biedt alle volwassenen maximaal kansen om zich te ontplooien of te professionaliseren. We geloven in de groeikansen van elke cursist en streven samen naar optimale leerwinst. Om dit te bereiken, begeleiden we hen doorheen ons gevarieerd en kwalitatief onderwijsaanbod dat ruim tegemoetkomt aan de maatschappelijke en individuele noden. Samen met onze partners in de grootstedelijke context engageren we ons om de stad mee vorm te geven. Zo vindt iedere cursist succesvol zijn plek in de samenleving van vandaag en morgen. (Bekijk ons opleidingsaanbod op www.encora.be).

 

Wat doe je? 

Als technisch beleidsmedewerker draag je samen met 2 technisch adviseurs (TA’s) en in samenspraak met het directieteam en de leerkrachten de verantwoordelijkheid over verschillende aspecten van het beleid betreffende veiligheid, aankoop, beheer en gebruik van leermiddelen in functie van kwaliteitsvol onderwijs en efficiënt middelenbeheer. Je maakt deel uit van het beleidsondersteunend team dat het directieteam bijstaat. Je coacht in je rol de TA’s en stemt af met andere ondersteunende functies in Encora en met diensten in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AGSO). Je neemt initiatief om kaders en procedures uit te werken voor ons centrum, maar stelt je ook ondersteunend op bij vragen die komen vanuit leerkrachtenteams of externen.

Je bent een expert op het vlak van veiligheid en technische leermiddelen en zorgt voor knowhowopbouw binnen Encora over deze thema’s en helderen kaders en efficiënte ondersteuning van de leerkrachtenteams.

CVO Encora is een groot centrum en heeft gekozen om te gaan voor een netwerkorganisatie met gedeeld leiderschap en zelfsturende teams waar mogelijk. We verwachten van de leden van het beleidsondersteunend team hierin een voorbeeldrol op te nemen.

Je belangrijkste taken: 

·        Je bent medeverantwoordelijk voor het volbrengen van de missie en de visie van Encora en de concretisering ervan in een beleidsplan

·        Je draagt mee zorg voor een kwalitatief hoogstaand en inspirerend onderwijskundig en didactisch beleid en een goede organisatie van het centrum.

·        Je zorgt mee voor een goede afstemming tussen ondersteuners en leerkrachten(teams).

·        Je concretiseert beleidskeuzes in actieplannen en initiatieven en volgt de voortgang ervan op.

·        Je kan helder beleidsaanbevelingen overbrengen aan het directieteam.

·        Je leidt en participeert actief aan overlegmomenten en onderhoudt een goed contact met je collega’s.

·        Je werkt evidence-based en onderbouwt het beleid met cijfermatige gegevens.

·        Je zorgt mee voor een optimale, transparante informatiedoorstroming en communicatie.

·        Je zorgt voor een kostenbewust financieel beheer van de werkingsmiddelen.

·        Je hebt een coördinerende rol wat betreft veiligheid en gebruik van technische leermiddelen (machines, verbruiksmaterialen, handgereedschappen, …) voor alle beroepsgerichte opleidingen in de verschillende sectoren (techniek, schoonheidsverzorging, personenzorg, ambachten, …).

·        Je organiseert de samenwerking tussen het team van agogisch-didactische ondersteuners en het team locatiebeheer.

Wat verwachten we van je? 

·        Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs dat geschikt is voor het ambt van stafmedewerker in het volwassenenonderwijs (bachelor of master). De nodige info hierover vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/)

·        Je beschikt over een stevige onderwijskundige en didactische bagage. Ervaring in / affiniteit met volwassenenonderwijs is een pluspunt.

·        Je hebt een stekte technische kennis over materialen, machines, gereedschappen en andere leermiddelen relevant voor de verschillende opleidingen en kan deze kennis toepassen in de onderwijscontext (link leggen met leerdoelen, leerplannen, toepasbaarheid in onderwijs, …). Je kan deze kennis en de vaardigheid aantonen door opleiding en/of ervaring.

·        Je hebt sterke analytische vaardigheden.

·        Je werkt graag op basis van data en cijfers om strategieën te bepalen en onderbouwen.

·        Je hebt goede communicatievaardigheden en uitstekende relationele vaardigheden om een samenwerkingsrelatie met medewerkers op te bouwen.

·        Je bent een sterke planner en organisator.

·        Je houdt ervan creatieve oplossingen te zoeken voor problemen.

·        Je weet je vlot aan te passen en vlot te schakelen tussen verschillende activiteiten en situaties.

·        Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.

·        Je bent bereid tot avondwerk.

·        Je onderschrijft het Pedagogische Project van Stedelijk Onderwijs Antwerpen en de missie en de visie van Encora en leeft en streeft deze na in je functie.

Wat mag je van ons verwachten? 

Je wordt voltijds tewerkgesteld in het ambt van stafmedewerker en wordt vergoed volgens de geldende barema's (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/). Naast het vaste inkomen ontvang je eveneens: 

  • Doorbetaling van de kleine vakantieperiodes indien je een aanstelling hebt de dag voor en de dag na de vakantie
  • Uitgestelde bezoldiging in de zomervakantie (bedrag wordt gebaseerd op de gepresteerde uren tijdens het voorafgaande schooljaar)
  • Vakantiegeld - Eindejaarstoelage
  • Vervoersonkosten (openbaar vervoer)
  • Laptop en internetvergoeding

Alle informatie over werken in onderwijs vind je hier terug (https://www.onderwijstalent.be/). 

Hoe solliciteren?

Klik op de solliciteer knop onderaan en laad je cv en eventueel andere gevraagde documenten op. Op basis hiervan nodigen we je al dan niet uit voor de selectie (proef en gesprek). We kiezen de meest geschikte kandidaat voor de job.

Mocht je bij ons starten, hebben we volgende documenten zo snel mogelijk nodig om je indiensttreding in orde te brengen: een kopie van je diploma(‘s) en een uittreksel uit het strafregister Model 596.2 Sv (max. 1 jaar oud, niet op zegel). Dit is niet alleen zo voor deze vacature maar voor elke vacature in onderwijs. Handig dus om deze documenten klaar te hebben liggen.

Heb je vragen of klachten rond de online toegankelijkheid van het sollicitatieproces, mail dan naar selecties@so.antwerpen.be. Geef aan op welke manier we jou best kunnen bereiken. We streven ernaar je te contacteren binnen de 2 werkdagen.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stedelijk Onderwijs


Werken in een team, mogen groeien en impact hebben op het leren en leven van onze 55 000 leerlingen en cursisten. Daarom kies je voor Stedelijk Onderwijs! Met 6700 collega’s vormen we één groot netwerk van scholen, academies en centra verspreid over de stad.Stedelijk Onderwijs is dan ook een grote werkgever. We zijn zelfs de grootste onderwijsvertrekker in de regio.??Groot zijn heeft zo zijn voordelen: we kunnen leren van elkaar, we hebben divers...

Ik wil meer weten over Stedelijk Onderwijs
“Leraren krijgen bij ons ook de kans om zelf jobshadowing te doen of bijscholing te volgen in het buitenland.”
Peter
Peter leraar en coördinator taalbeleid
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'Beleidsmedewerker'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail

Business Controller

Unit-T
Mechelen  (23 km)
Logo Unit-T