Taken en verantwoordelijkheden

We zijn op zoek naar:

 • Een beleidsmedewerker kinderopvang, opvoeding en gezondheid.
 • Een beleidsmedewerker voor de doelgroepen jeugd, senioren en personen met een beperking.
 • Er wordt ook een werfreserve aangelegd waaruit geput kan worden voor andere thema’s.

 

Je bent verantwoordelijk voor deze specifieke thema’s en doelgroepen. Dat betekent dat je een visie vormt door een netwerk en kennis op te bouwen. Bestaande acties volg je op en stuur je bij waar nodig. Daarnaast geef je invulling aan nieuw te ontwikkelen acties en projecten zoals opgenomen in de meerjarenplanning waaronder:

 • Het monitoren van het aanbod en de vraag naar kinderopvang om een kwaliteitsvol gezinsleven mogelijk te maken.
 • De ambitie van Roeselare als gezonde stad realiseren.
 • Het ondersteunen van het jeugd(welzijns)werk van de stad opdat ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten.
 • Roeselare als leeftijdsvriendelijke stad voor zowel kinderen en jongeren als ouderen verder op de kaart zetten door een gerichte benadering voor bepaalde thema’s als vrije tijd en zorg.
 • De toegankelijkheid van minder mobiele mensen versterken.

 

Voor deze thema’s en doelgroepen ben jij het unieke aanspreekpunt van de Stad. Dat betekent onder meer dat je het politiek-ambtelijk overleg voorbereidt en opvolgt, dat je interne en externe (advies)vragen beantwoordt en dossiers voorbereidt voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Je werkt nauw samen met de lijndiensten die instaan voor de beleidsuitvoering van jouw thema’s. Je bent de inhoudelijke aanspreekfiguur van de medewerkers en pakt de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden beleidsmatig in handen. Daarnaast heb je uiteraard ook een ruim netwerk van belanghebbenden waarmee je aan de slag gaat (zoals professionele organisaties, een adviesraad, …).

Je hebt bij voorkeur ervaring met project – en programmamanagement en kan dus vlot vorm geven aan doelstellingen, actieplannen, acties, indicatoren en budgetten. Je kan zowel fungeren als projectleider en als lid van een projectteam.

Profiel kandidaat

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt. 
 • Je bent in het bezit van een master diploma of je hebt 2 jaar relevante beroepservaring.
 • Je hebt kennis van beleidsmatig werken.
 • Je hebt kennis van project- en programmamanagement.
 • Je kunt belangen van mensen vlot op elkaar afstemmen.
 • Je werkt probleemloos met medewerkers van andere directies en diensten.
 • Je bent in staat om klaarheid te scheppen in complexe dossiers.
 • Je kan overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin verschillende belanghebbenden mee te krijgen in je verhaal.
 • Je neemt graag initiatief en vervult een trekkersrol in het samenbrengen van mensen (intern en extern) rond een dossier.
 • Je slaagt erin beleid te ontwikkelen dat op lange termijn zijn invloed heeft.
 • Je durft verder te denken en kan vlot creatieve oplossingen bedenken voor minder voor de hand liggende problemen.
 • Je bent je bewust van de invloed die je beleid heeft. Je houdt bij elke actie rekening met de gevolgen, niet alleen voor jouw thema maar ook voor de organisatie en de stad.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

Geboden wordt

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A2a.

Voor deze functie kan alle relevante ervaring in rekening gebracht worden uit privé- of zelfstandige tewerkstelling voor de geldelijke anciënniteit.

Overheidservaring kan volledig meegenomen worden.

 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien. (smartphone met abonnement en laptop)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings– en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van €6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel. (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 2.5 %, vanaf 2021 3 %.

Meer informatie

 • Inhoudelijke informatie: Soetkin Neirynck, departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens, soetkin.neirynck@roeselare.be
 • Informatie over procedure: Ruben Verstraete, 051 26 23 25, jobs@roeselare.be     

Synoniemen jobtitel

Opvoeding, senioren, jeugd , gezondheid, integratie , kinderopvang

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager

Technical advisor

Sobinco NV
Zulte  (23 km)
Logo Sobinco NV