Taken en verantwoordelijkheden

Als beleidsmedewerker klimaat, energie en duurzaamheid sta je in voor de verdere opbouw en realisatie van het klimaatbeleid van de stad. Je deelt je expertise in de thema’s klimaat, energie en duurzaamheid in de stadsorganisatie. Je vertaalt een brede klimaatvisie naar de context van Roeselare.

Je staat in voor een kwalitatieve regie van het klimaatprogramma en je trekt zelf een aantal klimaatprojecten als projectleider. Je geeft hierbij een grote aandacht aan een brede samenwerking met de verschillende stadsdiensten en externe organisaties en partners. Je zorgt voor een periodieke inhoudelijke en financiële rapportage van het programma.

Je verrijkt je expertisedomein en dat van de andere beleidsmedewerkers in de invalshoeken groen, stadsontwikkeling, wonen, mobiliteit, co-creatie,… Je hebt oog voor innovatie in je beleidsdomein, je volgt trends en bovenlokale tendensen.

Je neemt de lead in de stadsambitie om te evolueren naar een klimaatneutrale stad.

Je adviseert en je werkt samen met de beleidsmakers in de thema’s klimaat, energie en duurzaamheid bij de uitwerking van het klimaatprogramma. Je werkt zo mee aan de uitvoering van het meerjarenplan van Roeselare.

Profiel kandidaat

Je wil als beleidsmedewerker het klimaatbeleid van de stad sturen en vormgeven. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt een masterdiploma of 2 jaar relevante ervaring.
 • Je bent vertrouwd met een projectmatige aanpak van uitdagingen. Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.
 • Je bent sterk in visieontwikkeling en hebt ervaring in het werken in een stedelijke context.
 • Je hebt ervaring en expertise in het thema klimaat en je kan dit toepassen in de context van de stad Roeselare.
 • Je beschikt over een brede achtergrond en interesse in het omgaan met energietransitie, duurzame stadsontwikkeling en het werken naar een CO²-neutrale stad.
 • Je ontwikkelt een professioneel netwerk met diverse stakeholders binnen je beleidsthema.
 • Programmaregie is jou niet vreemd, je hebt de vaardigheden om het programma klimaat verder uit te bouwen en concreet vorm te geven in projecten en acties.
 • Je organiseert en stuurt het strategisch en operationeel beleidsoverleg met de vakschepen en adviseert het College.
 • Je zoekt actief naar samenwerking met inwoners, bedrijven, overheden en bouwt het netwerk van de klimaatswitch verder uit.
 • Je kan plannen en organiseren.
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.
 • Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je houdt rekening met de verschillende belanghebbenden en je kan werken met diverse groepen. 
 • Je bent een vlotte communicator en kan de verschillende belanghebbenden overtuigen van de gekozen beslissing.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

Geboden wordt

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A2a. (Zie bijlage)
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 2%, vanaf 2021 3%.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

Meer informatie

 • Inhoudelijke info: Bart De Witte, departementshoofd Beleidsontwikkeling Ruimte, bart.dewitte@roeselare.be, 0498 911 447.
 • Vragen over selectieprocedure: Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete,
  051 26 23 25, ruben.verstraete@roeselare.be       

Synoniemen jobtitel

Klimaat, duurzaamheid

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager