Taken en verantwoordelijkheden

Wil je meewerken aan de energietransitie? Wil je instaan voor concrete plannen en acties op lokaal niveau. Dan is deze functie geknipt voor jou!

Om klimaat-ambities verder vorm te geven, zoeken we een:

beleidsmedewerker energie

1.  Waarom deze vacature?

Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we de broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen. Dit betekent dat het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen. WVI ondersteunt haar vennoten, de steden en gemeenten, bij het uitvoeren van deze enorme uitdaging van de energietransitie.

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2050 elke woning even energiezuinig te hebben als een nieuwbouwwoning. De EPC-databank toont aan dat op dit moment slechts 3,5% van de woningen in Vlaanderen hieraan voldoet. Dit betekent voor West-Vlaanderen dat er nog 700.000 woningen dienen te worden gerenoveerd de komende 30 jaar, of 22.000 woningen elk jaar. WVI werd door Vlaanderen erkend als Energiehuis waarbij we instaan voor de begeleiding van particulieren bij de energetische renovatie van hun woning.

Binnenkort starten we een participatief project op waarbij we de waarde van het dak binnen het klimaatverhaal in de kijker willen zetten. Het gaat hier zowel over het isoleren van daken om het energieverbruik te reduceren, het maximaliseren van het gebruik van zonne-energie, als het vergroenen van daken en het recupereren van regenwater.

2.  Wat houdt de functie in?

De plaats van tewerkstelling is Brugge.

Je staat enerzijds in voor de verdere uitbouw van het Energiehuis WVI.

Dit houdt onder meer in:

 • opmaken van meerjarenplannen en rapporteringsdocumenten
 • optimaliseren van de energieloketwerking
 • coachen van een pool van renovatiebegeleiders
 • instaan voor de ontwikkeling van tools en instrumenten om de werking te optimaliseren
 • meewerken aan een kennis- en ervaringsuitwisselingsplatform
 • uitbouw van een netwerk met alle relevante actoren, organiseren van overleg en samenwerking met verschillende actoren

Je staat anderzijds in voor het opzetten en coördineren van projecten ter ondersteuning van de gemeenten bij de energietransitie.

Dit onder meer door:

 • het vertalen van concepten/beleidsvisies in (meer)jarenplannen
 • het opzetten en coördineren van concrete acties/projecten
 • zoeken naar partners en financiering
 • het project in goede banen leiden, bewaken van voortgang, tijdsduur, budget, doelstellingen en kwaliteit
 • het ondersteunen en aansturen van mensen
 • opzetten van communicatie en participatie-initiatieven met diverse actoren (gemeenten, burgers, stakeholders)
 • ontwikkelen van diverse evenementen (home-parties, demonstraties, workshops)
 • projecten kunnen vertalen naar een draaiboek met stappenplan en methodieken
 • op de hoogte te blijven van de evoluties in het vakgebied
 • werkingsverslagen en rapporteringsdocumenten op te maken
 • concepten/beleidsvisies voor aanpak van de uitdagingen te ontwikkelen

3.  Welke kennis verwachten we?

In functie van het takenpakket:

 • professionele kennis van het domein van de energietransitie (met focus op het beleidsmatig vlak en de maatschappelijke context)
 • basiskennis van de relevante overheidsstructuren en de werking van een lokale overheid
 • basiskennis van digitale communicatie en participatietechnieken

4.  Welke comptetenties heb je nodig? 

De focus van de competenties ligt op:

 • analyserend vermogen (2): verbanden leggen en oorzaken zien
 • communicatieve vaardigheden (2): kunnen communiceren met verschillende doelgroepen, kunnen rapporteren en presenteren, kennis van vergadertechnieken
 • flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en daar snel op in spelen, open staan voor nieuwe ideeën
 • initiatief (2): zien en grijpen van kansen, het zelf uitwerken en in gang zetten van ideeën, het signaleren van problemen en deze direct oplossen
 • innoveren (2): voorstellen van creatieve alternatieven
 • integriteit (2): herkennen van verschillende normen en waarden, behoeften en belangen van anderen, en weten hoe hier mee om te gaan, respect tonen voor anderen
 • kwaliteitsgerichtheid (2): actief een hoge mate van kwaliteit nastreven en deze waarborgen
 • leergierigheid (1): openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten in acties
 • planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief kunnen plannen en organiseren
 • samenwerken (2): kunnen samenwerken met mensen, individueel en in groep, en zo bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, contactvaardig en hulpvaardig zijn, kunnen omgaan met weerstand of onverschilligheid
 • visie ontwikkelen (1): vooruit kijken en taken en problemen in een ruimere context plaatsen

5.  Wat bieden wij?

 •  Je komt terecht in een boeiende job, in een multidisciplinair team binnen een dynamische werkomgeving.
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je masteropleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte…
 • Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals een leasefiets, leasewagen, bijkomende verlofdagen, terugbetaling pensioensparen…
 • Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en een ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI, of maak gebruik van Cambio of Blue bike of een van onze (elektrische) dienstwagens.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door  personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

6.  Voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen

 • Je hebt een masterdiploma en je hebt aantoonbare kennis in het beleidsdomein energie via opleiding of werkervaring. We leggen hierbij meer klemtoon op ervaring met het projectmatig te werk gaan dan op de technische diepgang.
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

7.  Hoe loopt de aanwervingsprocedure?

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten zal de raad van bestuur van WVI één kandidaat aanstellen met een contract van onbepaalde duur, in functiegroep “stafmedewerker” (B1, universitair niveau) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

De andere geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.

Voorziene timing:

 • Vrijdag 19 t.e.m. zondag 21 februari : technisch-inhoudelijke schriftelijke thuisproef
 • Donderdag 25 februari mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • In de week van 1 maart 2020: assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • Dinsdag 9 maart 2020: eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI
 • Woensdag 10 maart 2020: aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI

Voor vragen kun je mailen naar:

personeelsdienst@wvi.be

 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: WVI


Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en trachten te anticiperen op nieuwe uitdagingen. Samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s.

Ik wil meer weten over WVI

Aanmelden gratis Jobservice

 • 400.000 werkzoekenden gingen je voor

 • Ontvang jobs van directe werkgevers
 • Bepaal zelf hoe vaak je vacatures ontvangt
 • Uitschrijven kan op elk moment

Milieuambtenaar

Stad Oostende
Oostende  (26 km)
Logo Stad Oostende