Wij vragen

0 - 40 uur
Reguliere job

Taken en verantwoordelijkheden

Stad Geel zoekt een deeltijdse begeleider voor de kinderopvang, contractueel met prestatiebreuk van 19/38 binnen de Bengelbende voor de vervanging van een afwezige collega. Je zal tewerkgesteld worden in de kinderopvang in Winkelomheide. 

Kan je je goed inleven in de wereld van kinderen? Ben je graag een luisterend oor voor hun verhalen en problemen? Werk je graag in een team? Dan is deze job iets voor jou! Wij zijn op zoek naar enthousiaste en creatieve begeleid(st)ers voor onze buitenschoolse opvang de Bengelbende.

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van kleuters en basisschoolkinderen in groepsverband tijdens de zomervakantie. Je geeft de kinderen de nodige zorgen. Je houdt toezicht tijdens momenten van vrij spel, en organiseert en begeleidt gevarieerde activiteiten. Je zorgt voor een leuke groepssfeer en hebt tegelijk oog voor elk individueel kind.

Er wordt gewerkt met een zelfroostersysteem zodat werk en privé op elkaar afgestemd kunnen worden.
Volgende werkuren kunnen van toepassing zijn:

 • 06.30 of 7.00 tot 08.45
 • 15.10 tot 17.45 of 18.30
 • woensdagnamiddag van 12.15 tot 15.00 of 17.15 of 18.30
 • vrije dag

Geboden wordt

 • Een salaris binnen IFIC-loonschaal 11bis: vanaf 1.283,93 euro bruto per maand (halftijds, 19/38) bij 0 jaar ervaring en 1.492,32 euro bruto per maand (halftijds, 19/38) bij 10 jaar ervaring. Je kan alle beroepservaring in rekening brengen.
 • Contracttype: vervangingscontract voor minstens 2 maanden
 • Prestatiebreuk: 19/38
 • Het salaris wordt aangevuld met heel wat interessante voordelen:
  • maaltijdcheques van € 8;
  • volledige terugbetaling van het openbaar vervoer;
  • fietsvergoeding van € 0,25/gereden kilometer;
  • 32 dagen vakantie en 14 dagen wettelijke feestdagen (pro rata prestatiebreuk en tewerkstellingsperiode).

Profiel kandidaat

 • Je bent onmiddellijk beschikbaar.

 • Je hebt één van de volgende diploma’s:

  • een diploma hoger algemeen, technisch of beroeps secundair onderwijs of gelijkwaardig in één van volgende richtingen:

   • kinderzorg of begeleider in de kinderopvang;

   • internaatswerking of leefgroepenwerking;

   • jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids-en welzijnswetenschappen;

   • sociaal technisch wetenschappen.

  • een diploma hoger algemeen, technisch of beroeps secundair onderwijs of gelijkwaardig én een van volgende diploma's of attesten:

   • een diploma van de opleiding “jeugd- en gehandicaptenzorg” (volwassenenonderwijs)

   • een diploma van de opleiding “begeleider buitenschoolse kinderopvang” (volwassenonderwijs)

   • een attest van de opleiding “begeleider buitenschoolse opvang” georganiseerd door een erkende opleidingsorganisatie

   • een attest dat bevestigt dat het eerste en tweede studiejaar van de volgende bachelor-opleidingen met vrucht zijn voltooid: Pedagogie van het Jonge Kind, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Gezinswetenschappen, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Sociale Readaptatiewetenschappen, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde of van een studierichting van het studiegebied psychologische en pedagogische wetenschappen.

  • een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus;

  • een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan één cyclus;

 • OF je bent in het bezit van één van de volgende attesten of getuigschriften:
  • een getuigschrift van de opleiding “jeugd- en gehandicaptenzorg” (volwassenenonderwijs);
  • een getuigschrift van de opleiding “begeleider buitenschoolse kinderopvang” (volwassenonderwijs);
  • een attest van de opleiding “begeleider buitenschoolse opvang” georganiseerd door een erkende opleidingsorganisatie;
  • het ervaringsbewijs “begeleider buitenschoolse kinderopvang”
 • De erkenning van het kwalificatiebewijs door Kind en Gezin is steeds bepalend.

Job alert maken

Maak een job alert voor 'pedagogisch' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad, OCMW Geel


Wil jij meewerken aan de dienstverlening van het sociaal huis of de stad Geel?

Gastvrijheid en leefbaarheid maken dat mensen graag in Geel wonen. Haar regionale centrumfunctie zie je alleen al in het ruime onderwijsaanbod waar veel jonge mensen hun toekomst voorbereiden. Tewerkstelling en economie gaan er hand in hand door het bedrijfsvriendelijke klimaat dat in de stad heerst.

Wil jij mee vorm geven aan de ...

Ik wil meer weten over Stad, OCMW Geel
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.