Taken en verantwoordelijkheden

Een hart voor onderwijs en zin om je leiderschap in te zetten in één van de basisscholen van Stedelijk Onderwijs? Zoek je meer impact, wil je mee de richting uitzetten van de basisschool van morgen? Geloof je in het pad van gedeeld leiderschap? Dan is directeur van een basisschool van Stedelijk Onderwijs Antwerpen misschien wel wat je zoekt.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen is één van de grootste inrichters van onderwijs in Vlaanderen. We bieden basis-, secundair, buitengewoon, volwassenen-, en deeltijds kunstonderwijs aan en hebben een eigen centrum voor leerlingenbegeleiding. Meer dan 6000 leerkrachten begeleiden dagelijks meer dan 65000 leerlingen en cursisten.

Met deze wervingsvacature gaan we voor ons basisonderwijs op zoek naar enthousiaste directeurs om de basisscholen de komende schooljaren te versterken.

Wat doe je?

Als directeur geef je samen met het schoolteam vorm aan het onderwijskundig en pedagogisch beleid van de school. Je zorgt voor de continuïteit en positieve evolutie van de school. Je faciliteert het samenwerken aan gemeenschappelijke doelen om de onderwijsambitie van de school te realiseren. Je inspireert een team en doet groeien. Je stimuleert eigenaarschap.  

Een inkijk in je belangrijkste taken

 • Je geeft samen met het team vorm aan het pedagogisch project van Stedelijk Onderwijs Antwerpen met een schooleigen visie en concretiseert die visie in concrete doelen.
 • Je stuurt een team van medewerkers aan met het oog op het realiseren van de schooldoelen. Je coacht en ondersteunt medewerkers in hun functioneren. Je bent eindverantwoordelijke voor het waarderings- en evaluatiebeleid waarbij je zorg draagt voor een stimulerend ontplooiings- en omgangsklimaat.
 • Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer- en werkomgeving voor leerlingen en het ganse schoolteam.
 • Je zorgt voor de goede dagelijkse schoolwerking en vlotte organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer van de werkingsmiddelen van de school, de opmaak van de begroting en investeringsplannen.
 • Je verzorgt de heldere communicatie met en tussen de leden van het schoolteam.
 • Je participeert samen met de andere directies aan structurele overlegmomenten op onderwijsniveau.
 • Je bouwt een netwerk uit met relevante interne en externe partners.
 • Je blijft jezelf professioneel ontwikkelen en volgt pedagogisch-didactische evoluties binnen onderwijs op.

Wat verwachten we van je?

 • Je voldoet aan de diplomavereisten zoals die zijn vastgelegd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Correcte informatie hieromtrent lees je hier.
 • Je hebt een stevige pedagogisch-didactische bagage en affiniteit met basisonderwijs.
 • Je toont je leiderschap om medewerkers te inspireren, te coachen en aan te sturen.
 • Je weet visie te ontwikkelen en beslissingen te onderbouwen op basis van een brede contextanalyse.
 • Je legt de nodige overtuigingskracht aan de dag om anderen te enthousiasmeren en aan te moedigen om zich in te zetten.
 • Je houdt ervan creatieve oplossingen te zoeken voor problemen.
 • Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren.
 • Je hebt sterke organisatorische en planningsvaardigheden.
 • Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
 • Je bent vlot in het leggen, opbouwen en onderhouden van contacten met externen.
 • Je onderschrijft het pedagogische project van Stedelijk Onderwijs Antwerpen (PPSOA) en leeft dit na in je functie.

Wat mag je van ons verwachten?

Deze vacature heeft tot doel een werfreserve voor directeur basisonderwijs aan te leggen. Na succesvol de selectieprocedure te hebben doorlopen, word je opgenomen in een werfreserve die 3 schooljaren geldig is.

Na je sollicitatie word je uitgenodigd voor een verkennend gesprek om de wederzijdse verwachtingen te bespreken en het verdere verloop van de selectie toe te lichten. 

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stedelijk Onderwijs


Werken in een team, mogen groeien en impact hebben op het leren en leven van onze 55 000 leerlingen en cursisten. Daarom kies je voor Stedelijk Onderwijs! Met 6700 collega’s vormen we één groot netwerk van scholen, academies en centra verspreid over de stad.Stedelijk Onderwijs is dan ook een grote werkgever. We zijn zelfs de grootste onderwijsvertrekker in de regio.??Groot zijn heeft zo zijn voordelen: we kunnen leren van elkaar, we hebben divers...

Ik wil meer weten over Stedelijk Onderwijs
“Leraren krijgen bij ons ook de kans om zelf jobshadowing te doen of bijscholing te volgen in het buitenland.”
Peter
Peter leraar en coördinator taalbeleid
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'schooldirecteur'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail