Taken en verantwoordelijkheden

Als bankwerker-bestuurder rollend materieel vervul je een sleutelrol om de veiligheid en regelmaat van het treinverkeer te verbeteren. Het is jouw taak om in te staan voor het verplaatsen in de bundels en de werkplaats van de locomotieven.

-          Je voert koppelings- en ontkoppelingsoperaties uit aan locomotieven, rijtuigen en wagens

-          Je bestuurt locomotieven en gebruikt ook spoorwegvoertuigen (chariotrack) en overlader

-          Je begeleidt de opduwbewegingen van locomotieven in de werkplaats

-          Je bouwt een algemene technische kennis van het treinmaterieel op

-          Je voert ook kleine onderhoudswerken en herstellingen uit aan het materieel en spoortoestellen (wissels)

Dit doe je in nauwe samenwerking met 1 collega (bankwerker-bestuurder) per shift, uit een groep van ongeveer 9 man.

Je werkt met vroege en late diensten, ook in de weekends (samen met je collega’s zorg je voor een permanente bezetting in de werkplaats). Je bent oproepbaar.

De plaats van tewerkstelling is in de tractiewerkplaats te Antwerpen Noord, Noorderlaan 630, 2030 Antwerpen, met eventueel ook werkzaamheden in de CHW en TOP Schijnpoort.

Profiel kandidaat

               

Een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs (na 4 jaar) OF van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroeps secundair onderwijs (na 6 jaar) behaald in het studiegebied “mechanica – elektriciteit” OF een bewijsstuk of een attest van slagen afgeleverd door het onderwijs voor sociale promotie na een cyclus tenminste 750 lestijden, dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften met volledig leerplan

  • Je hebt een minimum aan ervaring in het besturen van gemotoriseerde voertuigen en hebt aantoonbare kennis van voertuigtechnieken.
  • Je bent sportief ingesteld en vindt het aangenaam om je fysiek in te spannen (verplaatsen in, op en rond de locomotieven, in weer en wind, …)
  • Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid en veiligheid
  • Je kan goed met verschillende persoonlijkheden overweg, je stelt je communicatief op
  • Je kan snel en adequaat opdrachten uitvoeren en denkt oplossingsgericht
  • Je bent leergierig en geïnteresseerd in (voertuig)techniek
  • Goede kennis (mondeling en schriftelijke) van het Nederlands
  • PC-vaardig
  • Flexibel: weekendwerk, vroege en late diensten, oproepbaar (snel ter plaatse)