Attaché voor het Internationaal Team Grensoverschrijdend werken

Logo FOD Financiën
FOD Financiën
Werkgebied BE, NL of DE, tewerkstellingsplaats Heerlen, Nederland

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je geeft eerstelijnsinformatie via de telefoon over belastingheffing (inkomstenbelasting) in Nederland, België of Duitsland bij grensoverschrijdende situaties.
 • Je neemt deel aan beurzen en beantwoordt vragen over grensoverschrijdend werken en ondernemen in Nederland, België of Duitsland.
 • Je neemt deel aan informatiesessie waar informatie over belastingheffing (inkomstenbelasting) bij grensoverschrijdende problematiek in Nederland, België of Duitsland wordt verstrekt aan geïnteresseerden.
 • Je werkt mee aan contactdagen voor individuele gevallen.
 • Je stelt powerpointpresentaties op aan de hand van de toe te passen reglementering met het oog op informatieverstrekking.
 • Je werkt samen met je buitenlandse collega’s en geeft je ervaring door.
 • Je zoekt de geldende wetgeving op en raadpleegt de relevante rechtspraak en vakliteratuur.
 • Je neemt deel aan seminaries.
 • Je gaat evoluties in de wetgevingen na.
 • Je bouwt een netwerk op met andere Administraties binnen FOD Financiën.
Er is 1 vacante plaats bij Het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit in Heerlen (Nederland) van de FOD Financiën. 
Je wordt toegewezen aan het centrum KMO in Hasselt met effectieve plaats van tewerkstelling in Heerlen (Nederland).

Bij de uitoefening van deze functie komt u in contact met het publiek.
Meer info over de jobinhoud?
Eddy DEVOLDER - Adviseur Dienst Internationale Betrekkingen
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/63 364
E-mail: eddy.devolder@minfin.fed.be 

Profiel kandidaat

Competenties
Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van jouw expertise.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen actie.
 
Technische competenties
 • Je hebt een basiskennis over de personenbelasting (m.b.t. inwoners van België met buitenlandse inkomsten).
 • Je hebt een basiskennis over BNI (m.b.t. niet-inwoners met Belgische inkomsten).
 • Je hebt een basiskennis over de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting.
 • Je hebt een basiskennis over bedrijfsvoorheffing en over internationale overeenkomsten en samenwerking.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
Redeneervaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden
Een goede motivatie is ook belangrijk.
Opgelet! De motivatie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Je motivatie weegt harder door in de eindscore.
Niet vereist, wel een troef
 
 • Kennis van het Engels en het Duits is een pluspunt.
Deelnemingsvoorwaarden
1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').
2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 
Je hebt een relevante professionele werkervaring van minstens 2 jaar binnen de fiscaliteit in het domein van de inkomstenbelasting van de natuurlijke personen.
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Geboden wordt

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal N21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 44.843,68 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, wedde met inbegrip van 2 jaar ervaring, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk en satellietwerk
 • 26 dagen verlof per jaar
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen.
 
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 
 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik bovenaan op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18272/Attach-voor-het-Internationaal-Team-Grensoverschrijdend-werken-en-ondernemen-in-Heerlen-Nederland-m-v-x-met-ervaring


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur job via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: FOD Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed...

Ik wil meer weten over FOD Financiën

Deze vacatures passen ook bij jou

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen