Taken en verantwoordelijkheden

Doel

Interne communicatie is een belangrijke taak van elke organisatie. Fedasil wil efficiënt communiceren met zijn 2.000 medewerkers, op de hoofdzetel en in de opvangcentra.  Voor onze communicatiedienst zoeken we een communicatiespecialist die voldoende ervaring heeft om de interne communicatiestrategie en het nieuwe intranet mee vorm te geven. U coördineert en stroomlijnt de diverse interne communicatiekanalen van Fedasil

Context

Je maakt deel uit van de dienst Communicatie en rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Communicatie. Samen met de projectleider en de IT-dienst vorm je de kern van het projectteam voor de uitrol van het nieuw intranet van Fedasil. Je onderhoudt contacten met stakeholders, intern (HR, middle management, directie) en extern (consultants,..).

Inhoud

 • Je bent verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van de interne communicatiestrategie bij Fedasil.
 • Je rolt het nieuwe intranet van Fedasil mee uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie met het oog op de content planning en de (eind-)redactie van de interne communicatiekanalen, zowel digitaal als op papier.
 • Voor de redactie van het personeelsmagazine (4 x per jaar) stuur je het team van interne redacteurs aan.
 • Je staat in voor de analyse, monitoring en evaluatie van de interne communicatiekanalen (intranet, nieuwsbrieven, personeelsmagazine).
 • Je maakt interne video’s en werkt met collega’s aan interne campagnes.
 • Je volgt de trends in interne communicatie en zoekt naar technologische vernieuwingen die onze interne communicatie efficiënter maken.
 • Je luistert actief naar wat er leeft bij de medewerkers en zoekt creatief naar manieren om de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie te stimuleren.
 • Je onderhoudt goede contacten met interne en externe stakeholders.

Profiel kandidaat

Diploma en ervaring

 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in Communicatiewetenschappen
 • Je hebt minimum drie jaar relevante ervaring in het uitwerken en uitvoeren van een strategisch intern communicatiebeleid.

Technische vaardigheden

Vereisten

 • Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt uitstekende redactievaardigheden. Je communiceert helder, laagdrempelig, foutloos en creatief.
 • Je hebt een goede kennis van communicatietechnieken, -instrumenten en –kanalen, zowel digitaal als papier.
 • Je hebt ervaring met content management systemen.
 • Je hebt ervaring met projectcommunicatie.
 • Je bent op de hoogte van en hebt ervaring met de nieuwste trends in interne communicatie.

Troeven

 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, en een zeer goede kennis van het Frans.
 • Volgende ervaringen zijn een pluspunt: ervaring met drupal, video, overheidscommunicatie, leiderschapscommunicatie, projectmanagement.

Algemene vaardigheden

 • Je kan probleemoplossend werken en neemt initiatief.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in team.
 • In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
 • Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
 • Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 • informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
 • ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Geboden wordt

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/wk) van bepaalde duur tot eind 2021.

Plaats van tewerkstelling

Fedasil hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3174,42 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 • Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Meer informatie

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, kan plaatsvinden eind oktober 2020. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. Deze wervingsreserve kan geraadpleegd worden door andere opvangcentra. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij axel.vannoten@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers


Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV&...

Ik wil meer weten over Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Campaign expert

Port of Antwerp
Antwerpen  (42 km)
Logo Port of Antwerp

Marcom Support & Communicatie Assistent(e)

Delfood S
Montignies-sur-Sambre  (48 km)
Logo Delfood S

Product Marketeer

De Lijn
Mechelen  (22 km)
Logo De Lijn