Wat we samen bereikt hebben

Werken en ouder zijn tegelijk

Als je er alleen voor staat, is het geen eenvoudige opgave

Iedere ouder weet hoe moeilijk het is om alle balletjes tegelijk in de lucht te houden: je wil werken en een inkomen verdienen, je wil een goede vader of moeder zijn, je wil dat je huis op orde is, je wil afspreken met vrienden en familie en zo nu en dan zou een uurtje voor jezelf ook niet verkeerd zijn…

Maar wat nu als je er helemaal alleen voor staat? Of als je door andere omstandigheden het niet breed hebt? Hoe kun je kiezen tussen goed voor je kinderen zorgen en werken om geld te verdienen? En wat als goede kinderopvang niet te betalen is?

In Oostende hebben ze de oplossing! D’n Opvang is een oudercrèche van CKG Kapoentje vzw. Het is een laagdrempelige kinderopvang voor kinderen in armoede. De ouders worden tewerkgesteld in de kinderopvang en worden opgeleid tot kinderverzorgsters. Zo kunnen ouders in deze gezinnen én goed voor hun kinderen zorgen én zich verder ontwikkelen om zo uit de armoede te komen. Dit prachtige initiatief wordt ondersteund door het Kinderarmoedefonds.

24 augustus 2018 | door: Kinderarmoedefonds en Iris van den Boomen

Wat de projecten ons leren

Vijf duidelijk gemeenschappelijke bouwstenen tot succes

Het kinderarmoedefonds zet zijn schouders onder innovatieve en langlopende projecten die de uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en hun meerwaarde of aanvulling bieden op de bestaande diensten en projecten. Daarbij staat samenwerking met partnerorganisaties en lokale besturen centraal.

De invalshoek van alle projecten is verschillend. Toch zijn er vijf duidelijk gemeenschappelijke bouwstenen die elk bijdragen tot het succes van de projecten.

1. Hoe vroeger hoe beter. De eerste jaren van het leven van een kind zijn uitermate belangrijk, dat is duidelijk. Alle projecten zoeken daarom actief kansarme gezinnen met jonge kinderen op.
2. Toegang tot kwaliteitsvolle basisdienstverlening. Niet alleen ouders, maar ook verzorgenden en opvoeders in de kinderopvang zijn belangrijke rolmodellen. Een kwaliteitsvolle opvang, met oog voor en inzicht in armoede, maakt een groot verschil voor het welbevinden van de kinderen. Maar ook de hulpverlening moet toegankelijk, flexibel en laagdrempelig zijn. Één aanspreekpunt, een coach die met het gezin aan de slag gaat en ook bij het gezin aan huis komt, heeft veel meer effect.
3. Integrale ondersteuning voor gezinnen. Integrale ondersteuning betekent niet alleen één aanspreekpunt voor alle vragen, maar ook dat het kind en het gezin in al hun aspecten centraal staan. Hierbij ligt de nadruk op een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap: mét het gezin aan de slag gaan, niet in plaats van het gezin.
4. Uitgaan van de krachten en de ervaringen van de gezinnen. Elk project zet in op de krachten, mogelijkheden, hulpbronnen en veerkracht van de gezinnen. De trots, zelfwaarde en ‘binnenkant’ van mensen in armoede verdienen aandacht. De gezinnen moeten hun leven weer zelf in handen kunnen nemen.
5. Aandacht geven aan relatie en verbinding. Gemeenschappelijk aan gezinnen in armoede is dat ze vaak een gevoel van controleverlies hebben. In alle projecten proberen hulpverleners dat controlegevoel te herstellen, vertrekkende van de eigen kracht van het gezin.

30 juli 2018 | door: Kinderarmoedefonds en Iris van den Boomen

GO-team van het Sociaal Huis Mechelen

Hoe een klein beetje hulp levens zo kan veranderen

Het Mechelse GO-team pakt kinderarmoede op een eigen, vernieuwende manier aan. GO staat voor Gezinsondersteuning. Vijf ervaren maatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis begeleiden op een intensieve manier gezinnen met kinderen die in de meest schrijnende omstandigheden wonen, in samenwerking met de afdeling jeugd-en gezinsgebonden politiezorg van de Mechelse politie, lagere scholen en Kind en Gezin. Vernieuwend is de samenwerking tussen deze niet voor de hand liggende partijen, waarbij het Sociaal Huis het voortouw neemt.

Een voorbeeld is een moeder (22 jaar) en haar zoon (6 jaar). Vader is nergens te bekennen. Toen GO-team met dit gezin in aanraking kwam, waren de omstandigheden waarin ze leefden schrijnend. Er was geen regulier inkomen, enkel prostitutie. Het huis was een puinhoop, er was slechte (persoonlijke) hygiëne, veel schulden, zoon miste veel school en ze stonden op het punt op uit huis te worden geplaatst.

3 maanden later is er met de nodige hulp al een verandering in gang gezet. Er is nu leefloon in plaats van prostitutie. Moeder en zoon leven in een studio die nog steeds netjes is. Zoon gaat gewoon naar school en heeft ook altijd wat te eten mee. De persoonlijke hygiëne is beter en er is collectieve schuldbemiddeling in gang gezet.

9 maanden later heeft zoon zelfs huiswerkbegeleiding, is hij op een vakantiekamp geweest, heeft winterkleding die hard nodig was en is moeder aan het solliciteren. Het blijft lastig, maar de situatie is blijvend verbeterd. Hoewel veel ups-and-downs gaan moeder en zoon nu toch echt een zonnige toekomst tegemoet!

31 mei 2018 | door: Kinderarmoedefonds en Iris van den Boomen